(Last Updated On: 3. december 2019)

Blandt kommunalbestyrelsens medlemmer er der dagen derpå, forvirring om hvad beslutning der egentlig er taget omkring Ådals mark projektet på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november.

Dette skyldes en fejlagtig håndtering af sagen på selve mødet. Forvaltningen havde forud for mødet tilføjet sagen “supplerende oplysninger” som betød at Varly Jensen, DF, skulle have ordet først, og ikke Jørgen Larsen, Nyt Stevns ,som havde begæret sagen fra Plan, Miljø og Teknikudvalget (PMT) i kommunalbestyrelsen, altså havde benyttet sig af standsningsretten som er den mindretalsbeskyttelse man lovmæssigt kan benytte sig af.

Standsningsretten betyder, at kommunalbestyrelsen så skal stemme om beslutningen i PMT-udvalget, altså at den afgørende kompetence fra fagudvalget, så skal afgøres af kommunalbestyrelsen.

Til stor overraskelse, på borgmesterens foranledning, bliver vi så bedt om at stemme om de vejledende anbefalinger fra social og indenrigsministeriet om afholdelse af vejledende folkeafstemninger, hvilket intet havde med sagen at gøre.

Vi har nu i et par dage ventet på en henvendelse per mail til kommunaldirektøren og borgmesteren for at få dokumentation for at indenrigsministeriet anbefalinger havde med standsningsretten at gøre, men har stadig intet hørt.

Nyt Stevns

Jørgen Larsen og Mogens Haugaard

 

Skriv en kommentar