(Last Updated On: 24. januar 2020)

Stevns: Årets første møde i kommunalbestyrelsen blev et relativt kort et af slagsen. Under en time gik der med behandlingen af de fem punkter på den åbne del af dagsordenen og den efterfølgende ’spørgetid for borgere’, hvor Leif Sørensen fra Boestofte var nysgerrig på, om der mon var: ’noget nyt om statsvejen’, som han formulerede sit spørgsmål.

Flere af kommunalbestyrelsesmedlemmerne valgte at kommentere på hans spørgsmål.

Skal betales af staten

Indledningsvist tog borgmester Anette Mortensen (V) ordet og gav en kort status på, hvor projektet står lige nu:

Vejdirektoratet er nu i gang med deres VVM-undersøgelse af deres seneste to forslag til en sydlig linjeføring. Den ene med placering nord om Hårlev, den anden syd om Hårlev. Når dette arbejde er tilendebragt, vil der være en offentlig høringsperiode samt afholdelse af nyt borgermøde i foråret 2021. Herefter vil det være en politisk beslutning på Christiansborg, der afgør, om der skal bygges en statsvej fra Stevns til motorvejsnettet eller ej.

– Vi kan ikke selv finde pengene i Stevns Kommunes kasse, vi har brug for pengene fra Christiansborg. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at påvirke partierne derinde, så de til sidst bliver så trætte af at høre på os, at de giver os vejen, sagde Anette Mortensen.

Nord om Hårlev – ja tak

Dernæst luftede flere af politikerne deres holdninger til de to foreslåede placeringer, som Vejdirektoratet i øjeblikket undersøger: dels en vej, der går nord om Klippinge og Hårlev og gennem Vallø Storskov, dels en vej, der går syd for Klippinge, Hårlev og Vallø Storskov.

– Jo længere sydpå vejen bliver placeret, jo mindre mening giver det at få den vej. Udgangspunktet var, at den skulle aflaste trafikken gennem Køge, men i Køge Kommune er politikerne bedøvende ligeglade, bare de ikke får en vej, der går gennem Køge, sagde Enhedslistens Sejer Folke.

Varly Jensen (DF) talte for at bakke op om det vejforslag, der går nord om Hårlev:

– For en gangs skyld, efter 30 år, er Stevns og Køge blevet enige om en linjeføring, hvilket vi naturligvis skal holde fast i. Vejen er vigtig for udviklingen af Stevns, begrundede han.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) undrede sig over den sydligste af de to veje, som der ikke tidligere er lavet trafikanalyser på. Netop på grund af det manglende analysegrundlag var hans anbefaling til den øvrige del af kommunalbestyrelsen at sig nej til den løsning.

– For vi ved ikke, hvad den kan bidrage med, sagde han.

Steen S. Hansen (S) erklærede sig enig med både Varly Jensen og Mogens Haugaard:

– Vi har behov for en forbindelse til sydmotorvejen, og det må gerne være en vejforbindelse, der ligge så nordligt som muligt. Vi kan ikke køre via Køge, for de ønsker ikke vores trafik, og vi kan ikke løse al pendlertrafik med offentlig transport. Vi er afhængige af biler på Stevns. Der blive nødt til at være både offentlig transport og gode vejforbindelser, sagde Steen S. Hansen, der samtidig foreslog, at ville man gerne afvikle Stevns, så kunne man bare stemme på Enhedslisten eller SF.

Debat på afveje

Bjarne Nielsen (V) beklagede, at de stevnske politikere ikke har været gode nok til at kommunikere ud, at projektet gennem tid har ændret sig fra at være en aflastningsvej til nu at være en udviklingsvej.

– Der er kun én løsning, som begge kommuner har kunne enedes om. Det er en vej, som kan udvikle i stedet for at aflaste. Det har vi ikke været gode nok til at kommunikere ud til borgerne, og derfor løber debatten om vejen hele tiden af sporet, sagde han.

Borgmesteren afsluttede debatten med at oplyse, at Stevns Kommune har indsendt et høringssvar til Vejdirektoratet, hvori de udtrykker et ønske om den nordlige løsning.

Man kan frem til den 31. januar indsende sine bemærkninger til de senest udmeldte undersøgelseskorridorer. Bemærkninger kan sendes til projektleder i Vejdirektoratet, Maiken Thomsen, på hendes e-mail: mkmt@vd.dk.
rmh

Skriv en kommentar