(Last Updated On: 17. november 2020)

Strøbyhjemmets omkringliggende 20 ældreboliger er også berørt af den rokade, som Stevns kommune har gang i.

På beboernes vegne har jeg nogle spørgsmål:

Er der lavet en ny kommunalplan?
Hvor stor er grunden som frasælges?
Bliver der parkeringspladser til beboernes biler?
Man vil sælge Strøbyhjemmet, men hvad med beboernes vaskeri i kælderen?
Beboernes udhuse 11 stk. Rygter fortæller, at de skal rives ned?
Hvor bliver de nye udhuse så sat op?
Hvor får vi et andet fælleshus for beboerne på Rolighedsvej?
Hvorfor bliver vi ikke orienteret?

PS: Olietanken til Strøbyhjemmet er gravet op 5. november 2020 og olien er overført til olietanken, som forsyner fyret til lejlighederne Rolighedsvej 7-17. Nu skal denne olietank og fyret på Strøbyhjemmet også sørge for varme på Strøbyhjemmet på Glasgangens 8 lejligheder. Der er ikke sat målere på, så man kan aflæse hvor meget olie, der er brugt på Strøbyhjemmet på Glasgangens 8 lejligheder samt de 6 lejligheder 7-17. Jeg mener, at man burde have afsluttet varmeregnskabet, inden man begyndte at blande olietankene. Kan der blive et retfærdigt varmeregnskab på denne måde ?

Venlig hilsen
Karen-Margrethe Olsen
Rolighedsvej 15
Strøby

Skriv en kommentar