(Last Updated On: 16. december 2015)

Læserbreve-735x415Et af Johannes Møllehaves mange finurlige udtryk er: bekymringer der ikke gik i opfyldelse. Storm P. har en lignende: jeg har haft mange bekymringer; men de fleste blev aldrig til noget.

Disse udsagn popper naturligt op, når man læser Bjarne Nielsens læserbrev i Stevnsbladet 12.12.2015. Her stiller en bekymret BN en række spørgsmål. Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at BN ikke har sat sig ind i fredningssagens mere end 1000 sider grundige og saglige detaljer. Det er nemlig muligt for enhver, at få svar på det meste på www.stevns.dk: under NFKs og PTUs referater og bilag samt under Stevns Klint – fredningsprocessen.

Her kan det kort konkluderes, at fredningsforslaget ikke er en hindring for udvikling af initiativerne i Boesdal og ved Fyrcenteret. Endvidere at fredningen ikke vil få konsekvenser for de tilgrænsende landbrug.

Det bør endvidere nævnes, at når nogle nævner 119 ha. landbrugsjord, er fakta, at ca. en tredjedel er strandkant med sten og sand, ca. en tredjedel er kommunale og statslige arealer og en sidste tredjedel (under 40 ha.) er private arealer herunder landbrugsjord. Sluttelig bør erindres, at 25 meter bræmmen også fremover ejes af lodsejerne; men der må ikke anvendes sprøjtegifte eller kunstgødning.

Venlig hilsen

Bjarne Østergård Rasmussen

Løsgænger

Formand Natur-, Fritid- og Kultur

Skriv en kommentar