(Last Updated On: 28. marts 2017)

Ældresagens formand Lilly M. Pedersen aflagde beretning på generalforsamlingen. (Privatfoto)

Stevns: Det går godt for Ældresagen, især hvis man ser på medlemstallet. På landsplan tæller organisationen 780.000 medlemmer. På Stevns har de rundet medlemstallet på 4.000. Så det var en glad formand, der aflagde beretning på den nyligt afholdte generalforsamling.

Der har været skub i aktiviteterne i 2016. Ældresagen kunne hakke seks cafémøder af i kalenderen, med blandt andet underholdning, musik og bankospil.

Der har også været tid til ture til f.eks. Bakken og Sønderjylland. Ligesom der er etableret grupper med blandt andet bridge, gymnastik, billard, zumba og det populære petanquespil.

Organiseret sundhedstjek

Formanden, Lilly M. Pedersen, kunne fortælle, at der igen i 2016 havde været et samarbejde med Stevnslægerne om vaccinationer.

I Store Heddinge blev omkring 200 vaccineret og i Rødvig blev omkring 100 vaccineret.

IT og undervisning

IT er et hit for Ældresagens medlemmer. Der er oprettet studiekredse i f.eks. slægtsforskning eller billedbehandling for begyndere.

Det hele foregår i kælderlokalet, i Store Heddinges gamle skole i Egestræde 14, under Lokalhistorisk Arkiv.

Da ikke alle fysisk kan komme dertil, har Ældresagen haft succes med ikke mindre end 62 hjemmebesøg, som har løst mange forskellige pc-problemer.

Golf og cykelture

I det nye år vil Ældresagen dels samarbejde med Vallø Golfklub, og begynde at arrangere cykelture. Et samarbejde med Røde Kors om vågekoner var også på tale.

Og så fortsætter »Spis sammen«-arrangementerne.

Roligt bestyrelsesvalg

Det gik glat med valg af bestyrelse, hvilket ikke er så mærkeligt med de mange aktiviteter og regnskabets pæne overskud. Ulla Rasmusswen, Viggo Billstrøm blev genvalgt. Jens Jørgen Alvor Terpet-Jensen blev nyvalgt, og Ellen Olsen genvalgt som suppleant.

Den hidtidige næstformand Hanne Olsen gik ud af bestyrelsen, men har lovet at fortsætte som turarrangør, hvilket formand Lilly M. Pedersen takkede for.
sky

 

Skriv en kommentar