(Last Updated On: 13. marts 2017)

Formand for Socialdemokratiet på Stevns, Palle Halskov. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Torsdag aften i sidste uge afholdt Socialdemokratiet på Stevns ordinær generalforsamling i Tinghuset. Omkring 40 medlemmer var mødt op.

I sin formandsberetning kunne Palle Halskov berette om en medlemsfremgang på knap 20 procent.

– I 2016 oplevede vi en procentvis stor tilgang af nye medlemmer helt i tråd med tendensen i resten af landet. Mere end 30 nye medlemmer er det blevet til i årene 2016 og 2017, oplyste formanden, som trods fremgangen gerne så flere aktive stevnsboer.

– Det handler om tage medansvar for udviklingen på Stevns. Meld dig ind i et parti – og naturligvis helst hos os – og få indflydelse på den førte politik og på opstillingen af kandidater til kommunalbestyrelsen, opfordrede Palle Halskov.

Ros til gruppeformanden

– Budgetforhandlingerne i kommunalbestyrelsen var vel startskuddet på den helt uhørte turbulens, vi senere oplevede. Det siddende flertal gik i opløsning, og vi fik en ny flertalsgruppe, blandt andet på grund af et seriøst og dygtig arbejde af Steen S. Hansen. Han fortjener ros for sin samarbejdsevne, store flid og indsigt i det politiske arbejde. Tak for den flotte arbejdsindsats, Steen, sagde formanden.

Også tidligere borgmester, Gina Øbakke roste Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Steen S. Hansen, for hans indsats.

Nyt navn og nye bestyrelsesmedlemmer

Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget at ændre partiets navn fra Socialdemokraterne på Stevns til Socialdemokratiet på Stevns.

På seneste partikongres for et år siden valgte man at går tilbage til det gamle navn Socialdemokratiet, og den lokale forening på Stevns følger således trop.

På valg for to år til bestyrelsesmedlem blev Thomas Overgaard genvalgt, mens Morten Kasper og Bente Madsen blev nyvalgt, for et år blev Mogens Hansen genvalgt mens Helen Sørensen blev nyvalgt. Jette Olsen blev genvalgt som kasserer, mens Kurt Jacobsen blev genvalgt som suppleant for en toårig periode, mens Michael Hansen blev nyvalgt som suppleant for to år.
rmh

 

Skriv en kommentar