(Last Updated On: 4. januar 2022)

Det er et vilkår, at der i fremtiden kommer til at ske store forandringer på ældreområdet og børne- og ungeområdet.

Som Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale: ”Billedet er det samme i store dele af den offentlige sektor. Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer. Det tærer på arbejdsglæden”. Hun taler om, at vi i den kommende tid skal styrke faglighed, relationer, nærvær og omsorg. ”Mere hjerte end kontrol – mere sund fornuft end regulering”.

Så kommer mulighederne. Mulighederne ligger i at være nysgerrig på de frikommuner, der har gjort erfaringer og mulighederne ligger i at ledelse og medarbejdere og brugere på Stevns starter en dialog om de muligheder, som ligger konkret i fremtiden på Stevns i relation til de forhandlinger og nye lovgivninger, der uomtvistelig vil komme.

Lad os starte med at tænke en forandrings- og procesplan, der inddrager alle gode erfaringer, ideer og behov her lokalt. Lovgivningen er ikke på plads, men lad os begynde turen og asfaltere vejen, mens vi går.

F.eks. kunne vi allerede nu gå i gang i forskellige fora eller dialoggrupper. Vi skal tale om hvad der faktisk i dag virker, hvad vi kunne gøre anderledes, hvad vi har af konkrete ideer til at styrke fagligheden, relationerne, nærværet og omsorgen. På den måde kan vi sikre, at de bedste anbefalinger og tanker fra alle involverede kommer med videre i arbejdet med at opbygge det nye.

Lad os skabe nænsomme og effektive forandringer. Vi skal have alle med på vognen og vi skal bygge videre på den viden som allerede ligger hos os selv og hos andre.

Fang fremtiden!

Tim Christensen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet

Skriv en kommentar