(Last Updated On: 18. marts 2019)

Der var røde roser på bordene, og lidt torne i debatten på Socialdemokratiets generalforsamling.

Hårlev: Der var frihed, lighed og broderskab, da Socialdemokratiet afholdt deres generalforsamling i Frivillighedscentret torsdag den 14. marts, hvor cirka 35 deltog med en åben, kritisk og munter debat.

Ros til S-politikere

Det hele begyndte med at synge “Når jeg ser et rødt flag smælde”, mens en gammel højrød fane fra Socialdemokraterne i Store Heddinge og Omegn, vidnede om, at partiet har været aktiv på Stevns siden 1896.

– Jeg vil godt starte med at rose vores seks kommunalbestyrelsesmedlemmer. I har alle bidraget til, at der er kommet ro på i Stevns kommune. Man kan mærke at der bliver lavet politik igen i stedet for mudderkastning, sagde Morten Kasper i sin beretning. Han blev nyvalgt som S-formand i 2018.

Statsvejen lykkedes

Et af de seks kommunalbestyrelsesmedlemmer er viceborgmester Steen S. Hansen, og han gav forsamlingen en kommunalpolitisk orientering, hvor han fokuserede på statsvejen, at flere unge tager en erhvervsuddannelse og det kommende besøgscenter i Boesdal.

– Det er fantastisk for Stevns, at der er afsat 600 mio. kr. til en forbindelsesvej fra Stevns til Sydmotorvejen. “Et valgoplæg”, siger mange, men jeg kan berolige forsamlingen med, at det socialdemokratiske trafikoplæg også indeholder en statsvej til Stevns, understregede Steen S. Hansen, som personligt har deltaget i dette projekt i over 14 år.

– Når det så lykkes, så er det sjovt at være med i politik, sagde han.

Opsang til ledelsen

Den tidligere S-formand i Vallø, Poul Madsen, gav dog udtryk for, at det nogle gange var småt med morskaben, når folk spurgte ham, om hvorfor han gad være medlem af “det parti”.

– Det gør jeg for at være i kontakt med lokalpolitikken. Men jeg får kvalme af de “gule afstemninger” om kvoteflygtninge. De 500 kan vi godt tage. Det såkaldte paradigmeskift, det er hult. Vi skal ikke gå med, og vi er allerede gået for langt, lød opsangen til den landspolitiske ledelse.

– Jeg er også træt af det der “børnenes statsminister”, tænk på børnene i Udrejsecenter Sjælsmark, sagde Poul Madsen ledsaget af klapsalver.

Bevar regionerne

Den lokale folketingskandidat Tanja Larsson afslog at tale om flygtninge i hendes valgkamp, men holdt en brandtale om det ukloge i afskaffelse af regionerne, som hun mente ville fremme centraliseringen til skade for fællesskabet.

– Det går ikke. Det vil betyde færre skolelærere, sygeplejersker og andre i det offentlige. Det er mennesket, som har vores interesse, det er socialdemokratisk dna. Vi ønsker en anden retning for vores samfund, og det skal vi diskutere, også selv om det kan gøre ondt, sagde hun.

Væk med regionerne

Det kom måske hurtigere til at gøre ondt, end Tanja Larsson havde forventet, da tidligere borgmester Gina Øbakke erklærede sig lodret uenig i folketingskandidatens ønske om at bevare regionerne.

– Jeg har i flere år været af den overbevisning, at der ikke er behov for regionerne. Man skal som borger have krav på de samme tilbud, det har man ikke i dag, fastslog Gina Øbakke, der bl.a. har siddet i Kommunekontaktrådet Region Sjælland.

– Nedlæggelse er den eneste mulighed for at sikre borgerne de samme sundhedstilbud, sagde Gina Øbakke.

Bredt samarbejde gavner

Det var kommunalbestyrelsesmedlem Steen Nielsen enig i, og han fandt at den megen tale om nærhed var gået i selvsving.

– Fint med nærhed, hvor det giver mening. Men hvis man f.eks. brugte ressourcer for at for bedre sundhedstilbuddet i store enheder, og så brugte midler til at forbedre de kollektive muligheder for at komme til behandling, så ville man opnå bedre løsninger, mente han.

Steen Nielsen sendte også en hilsen til Venstre, som skrevet i Stevnsbladet, på deres generalforsamling nærmest undsagde det eksisterende flertalssamarbejde i fremtiden, ved at ønske et borgerligt Stevns.

– Vælgerne på Stevns er optaget af, at der er et solidt, arbejdsomt flertal. Så derfor sender vi den besked, at det vil gavne mest, at sætte Socialdemokratiet i spidsen for et bredt samarbejde, som giver resultater, sagde han til fuld applaus.

Givtigt udvalgsarbejde

Flere af de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer fortalte om deres arbejdsområder. Anne Munch og Helen Sørensen nævnte arbejdet i Social-. og Sundhedsudvalget.

Thomas Overgaard fortalte, at han havde været med til at behandle 130 sager i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme-udvalget, og nævnte primært det kommende halbyggeri i Store Heddinge, men også at der snart ville komme et udspil om en kulturpolitik på Stevns.

Henning Urban Dam Nielsen, som er formand for Social- og Sundhedsudvalget, havde haft fingrene i 149 sager, bl.a. om det kommende Udsatteråd og sagen om besparelse på tilskud til værestedet Café Stevnen.

– Vi har nu landet en ny samarbejdsaftale med Stevnen, stille og roligt, fordi vi har lyttet til hinanden, sagde han.

Bestyrelse uden kampvalg

Trods de bidske bemærkninger til beretningerne fra formand og kommunalbestyrelsesmedlemmerne, blev både beretning og regnskab godkendt, ligesom valg af bestyrelse foregik uden kampvalg.

Der var genvalg til Thomas Overgård og Ib Petersen, og nyvalg af Nina Kjær Knudsen og suppleant Vibeke Halskov.

Derudover er der næstformand Nicolai Bertram Kristensen, kasserer Jette Rigmor Olsen og medlemsansvarlig Henrik Sørensen, som oplyser at der er 166 medlemmer, hvilket er en fremgang på syv siden sidste generalforsamling.

Danmark for folket

Formanden Morten Kasper sluttede med ordene:

– Vi er kommet rigtig godt i gang og vi kan godt være stolte af det sidste år. Men der venter masser af arbejde forude. Jeg håber, at i alle er klar på at fortsætte det gode arbejde for at styrke vores lokale partiforening.

Og så var der fælles rejsning til tonerne af “Danmark for folket”.

sky

 

 

Skriv en kommentar