(Last Updated On: 30. juni 2020)

Konsulenten fra Friluftsrådet, Sven-Åge Westphalen, var begejstret for naturen i området efter at have vandret på Kirkestien fra Strøby og ned til det gamle fugletårn. (Privatfoto)

Strøby: For nylig lagde Friluftsrådet vejen forbi Ådalen og kirkestien i Strøby for at komme med et oplæg om Naturparker.

Mødet var arrangeret af koordineringsgruppen Beskyt Ådalen, og havde deltagelse af blandt andre flere lodsejere fra Tryggevælde Ådal, tre lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening (DN) samt repræsentanter for jægere og sportsfiskere oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

– Vi ville gerne have inviteret endnu flere, men desværre var vi i planlægningsfasen nødt til at være påpasselige med deltagerantallet i lyset af den aktuelle situation, siger Inge Ambus, der er formand for foreningen Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse, og én af initiativtagerne bag Beskyt Ådalen.

Solen bagte, stemningen var i top, og deltagerne kunne nyde udsigten over ådalen, da mødet fandt sted tirsdag 16. juni.

Konsulenten fra Friluftsrådet, Sven-Åge Westphalen, var begejstret for naturen i området efter at have vandret på Kirkestien fra Strøby og ned til det gamle fugletårn.

10 kriterier for en Naturpark

I sit efterfølgende oplæg gennemgik han de 10 kriterier for en Naturpark og delte sine erfaringer fra andre projekter i Danmark.

Undervejs besvarede han deltagernes mange spørgsmål i forhold til en potentiel Naturpark i Tryggevælde og Stevns Ådal. Blandt andet kunne han oplyse, at Naturpark-stemplet ikke ændrer ved eksisterende tilskud eller drift af landbrugsarealer.

Derefter fulgte en dialog blandt de fremmødte, hvor der blev udvekslet forskellige idéer, hensyn, faglige synspunkter og bekymringer. Blandt andet fortalte én af lodsejerne, hvordan øget vandstand i ådalen i dag udgør en stor udfordring for køernes græsning af engene, som hun troligt har stået for i 30 år.

Ved mødets afslutning var der bred enighed om at fortsætte den nuancerede og kvalificerede dialog om en potentiel Naturpark med mange interesser repræsenteret, så man i fællesskab kan finde en rigtig god løsning for ådalens fremtid.

– Vi ser frem til at hilse på den nye Naturpark-konsulent i Stevns Kommune. Og vi skal også have Faxe og Køge i tale. DN’s lokale afdelinger i de tre kommuner har allerede vist stor interesse for projektet, som vi håber, kommer til at omfatte hele ådals-systemet, siger Julie Stenderup, som også er aktiv i Beskyt Ådalen.

Skriv en kommentar