(Last Updated On: 9. august 2022)

Skal vi have friplejehjem i Stevns Kommune. Det skal vi, men ikke kun fordi, der sandsynligvis er flertal for det i Kommunalbestyrelsen. Blandt andet kunne læses i valgmaterialet 2021, fra Venstres Karsten Skov, valgt til kommunalbestyrelsen, at Venstre ønsker friplejehjem. Men fordi det er en god ide.

Valgfrihed er en grundlæggende værdi i det danske velfærdssamfund. De fleste af os finder det naturligt og rimeligt, at de ældre, der visiteres til pleje, omsorg og hjælp til det praktiske, selv kan vælge leverandør af hjemmehjælp – om valget falder på en kommunal eller privat leverandør. Det samme, også, om valget skal være kommunalt eller friplejehjem.

Jo flere valgmuligheder, vi har som borgere, jo flere forudsætninger har vi for at finde det tilbud, der passer bedst til en selv. Efter ønsker og behov. En sidegevinst er, at de forskellige leverandører vil blive holdt på tæerne for at levere den bedst mulige kvalitet. Om det er til fri- eller kommunale plejehjem og de hjemmeboende.

Desværre er der i de afsluttede velfærdsaftaler, åbnet en faldelem for kommunerne til at kunne suspendere de ældre borgeres ret til at vælge en privat leverandør af hjemmehjælp. Desværre, fordi der blandt nogle lokalpolitikere hersker en ideologisk modstand mod private leverandører på velfærdsområdet.

En manglende tillid til deres egne vælgere, om de er i stand til at bestemme, hvem der skal levere deres skattefinansierede velfærd. I virkelighedens verden er friplejehjem og kommunale plejehjem en kæmpe fordel. Både for de ældre borgere og kommunen. Det ikke bare giver valgmuligheder, men også muligheder for offentlig-privat samspil. Afprøvning af ideer og løsninger via erfaringsudveksling.

Det vigtigste er ikke, hvem der leverer ydelserne. Det offentlige eller det private. Det vigtigste er, at kvaliteten er i orden. Om borgerne er glade og tilfredse med tilbuddene. Det opnås kun ved at have selvbestemmelsen. Læg ideologien til side, for konstruktiv offentlig-privat samspil.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar