(Last Updated On: 14. juni 2018)

Et nyt tilbud i Stevns Kommune er netop åbnet, hvor hjemmeboende demensborgere og deres pårørende kan få rådgivning og deltage i meningsfulde aktiviteter

Fra venstre er det projektmedarbejder Anne Hardes, demenskoordinator Malene Simonsen, projektleder Sandra Mundus og demenskoordinator Line Henriksen foran indgangen til det nye demenscenter i Stevns Frivilligheds- og Sundhedscenter. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: De fleste mennesker oplever, at hverdagen forandrer sig markant, når de får stillet en demensdiagnose. Det er en tid, der er præget af utryghed og usikkerhed.

Nu er et nyt Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter åbnet i Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev. Herfra vil der flere gange ugentligt være åben rådgivning for hjemmeboende demensborgere og deres pårørende.

– Alle er velkomne, også de borgere, der er under udredning eller er i tvivl om de har demens, siger demenskoordinator i Stevns kommune, Line Henriksen, der sammen med kollegaen Malene Simonsen vil have deres faste gang i det nye aktivitetscenter.

Speciallægen udreder

De to demenskoordinatorer vil – ligesom de gør i dag – rådgive, vejlede og støtte demensramte borgere og deres pårørende, mens selve udredningen skal ske via egen læge.

Det kan tage op til et halvt år at blive udredt, og dertil kommer, at mange venter med at søge læge, fordi det i de tidlige stadier af demens kan være svært at vide, om man har fået sygdommen.

– Nogle glemmer deres aftaler eller kommer til at ligge brillerne ind i køleskabet, andre har måske svært ved at finde vej. Det kan ske for os alle, men hvis det sker gentagne gange, så er det en god idé at gå til lægen, siger Line Henriksen.

– Det er speciallægen som gennem psykologiske tests, blodprøver og scanninger af hjernen kan stille en diagnose, forklarer Malene Simonsen.

Og selvom demens ikke kan helbredes, kan medicin udskyde forværringer. Jo tidligere i forløbet demens bliver identificeret og udredt, jo bedre er mulighederne for at iværksætte behandling, støtte og hjælp.

Fredagscafé og demenskor

Til forskel fra i dag, kan man med åbningen af det nye center være anonym og komme ind uden forudgående aftale.

– Her i centret skal man ikke visiteres. Her kan man bare komme ind fra gaden og snakke, og det bliver ikke journaliseret, lover Malene Simonsen.

Fra centret skal der desuden skabes tilbud med rådgivning, netværksgrupper og forskellige former for aktiviteter.

Stevnsafdelingen har allerede igangsat to aktivitetstilbud, dels en pårørendegruppe som mødes i det nye center hver anden onsdag for her at få et frirum fra hverdagen som pårørende til en demensramt og med mulighed for at erfaringsudveksle med andre pårørende.

Den sidste fredag i måneden er der fredagscafé på Café Stevnen i Algade, Store Heddinge, hvor både demensramte og deres pårørende mødes for at få et par sjove og hyggelige timer sammen.

Der er også planer om at oprette et demenskor.

Tre kommuner i ØDA-samarbejde

I nabokommunerne Køge og Faxe – der ligesom Stevns er demensvenlige kommuner – er tilsvarende aktivitetscentre, hvis tilbud man også er velkommen til at benytte sig af. Det tværkommunale samarbejde har fået navnet Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter, ØDA.

– Der er tale om tre forskellige set-up i de tre kommuner, og man er velkommen til at valfarte over kommunegrænserne og shoppe rundt i de forskellige tilbud, forklarer projektleder i ØDA, Sandra Mundus.

Kallerupvej er forbillede

Bevillingen til det nye demenscenter løber frem til oktober 2019. Herefter er det håbet, at der er kommet så mange frivillige, at de kan tage over og drive projektet og centret videre.

Rådgivnings- og kontaktcentret Kallerupvej på Fyn er et forbillede. Det er en selvejende institution med egen bestyrelse – og med aktiviteter, undervisning og rådgivning til demensramte og deres pårørende.
rmh

Læs om åbningen af det nye demensrådgivnings- og aktivitetscenter her: Stor interesse for nyt demenscenter.

Demens i tal

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens er der i Danmark

 

  • Op mod 87.000 personer har demens i 2017
  • Ca. 3.000 under 65 år er demensramte, hvoraf estimeres at ca. 1.400 er hjemmeboende

 

I Stevns Kommune:

 

  • I 2017 er i alt 398 demensramte, hvoraf 288 er hjemmeboende borgere med sygdommen
  • Forventet tal i 2020 er 440 demensramte

200 forskellige sygdomme kan give demens
Den mest hyppige er Alzheimers

 

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

 

Skriv en kommentar