(Last Updated On: 13. januar 2020)

Mere end 12 millioner æg bliver der årligt lagt i de økologiske hønsestalde hos Vallø Øko. Nu kan man købe æggene i de solskinsgule bakker i alle landets Rema 1000 butikker

Vallø: Med omkring 4.200 hektar jord syd for Køge hører Vallø Stift i dag til et af landets største godser.

Aktiviteterne er mangeartede og omfatter både udlejning af boliger, drift af campingpladsen Vallø Camping samt vedligehold og drift af Vallø Slot, park og dyrehave.

To store områder er de forskellige former for skovbrug og landbrug, som stiftet driver, og under den sidste hører Vallø Slotsæg, produktion af økologiske æg til detailhandel og restaurationskunder.

Direktør i Vallø Øko, Anders Christiansen, besøger hver morgen hønsestalden i Gunderup. (Foto: Rikke Michael Hansen)

36.000 høns i tre stalde

Siden 1991 har Vallø Stift beskæftiget sig med ægproduktion og fra 2006 med eget pakkeri. Produktionen har siden 2014 været økologisk.

I dag tæller flokken af æglæggende økologiske høns 36.000 hvide høner af racen Lohmann Light, fordelt på tre stalde.

– Lohmann Light er en robust race, og det er vigtigt i en økologisk produktion som vores, forklarer direktør for Vallø Øko, Anders Christiansen.

Vallø Stift ejer selv to af hønsegårdene, den ene – som blev bygget i 2017 – er beliggende ved hovedgården ved Vallø Slot, den anden – som er fra 2014 – ligger i Gunderup mellem Vedskølle og Tessebølle. Den tredje hønsestald er Vibegårdens Hønseri i Søllerup ved Herfølge. Den er ejet Thomas Birk Olsen, som leverer hele sin økologiske ægproduktion til Vallø Stift efter samme koncept som Vallø.

33.480 æg hver dag

Eftersom en økologisk høne ifølge Anders Christiansen i snit lægger 0,93 æg om dagen, svarer det til en daglig ægproduktion på 33.480 æg, der bliver pakket samme dag, som ægget er lagt. Leveringen finder sted hver eftermiddag, alle ugens syv dage, og således er det daggamle økologiske æg, slottets kunder modtager hver dag. På årsbasis løber antallet af æg således op på 12.220.200 styk.

– Vi er den eneste leverandør af æg, der leverer indenfor 24 timer til detailhandlen. På vores bakker har vi også valgt at skrive læggedatoen i stedet for pakkedatoen, som de fleste andre leverandører gør, fortæller direktøren.

Udover Anders Christiansen er der seks ansatte i Vallø Slotsæg, som på skift arbejder alle ugens syv dage, året rundt, så konceptet om friske æg kan efterleves.

Slotsægs største kunde er supermarkedskæden Rema 1000, som siden årsskiftet har haft de solgule æggebakker fra Vallø i deres sortiment – og det i samtlige af kædens knap 350 butikker. Også store cateringsvirksomheder såsom Inco, BC Catering, AB Catering og Grøn Fokus får leveret æg fra Vallø. Og i kantinen på Køge Rådhus er det også de lokale æg, der er på menuen.

Hønen eller ægget?

Det diskuteres ofte, hvad der kom først: er det hønen eller ægget? Hos Slotsæg er det hønen, eller nærmere betegnet de daggamle kyllinger, som bliver leveret fra et rugeri i Herlufmagle.

Stalden med kyllinger ligger i tilknytning til hovedgården; det samme gælder for øvrigt ægpakkeriet.

– Når de kommer til os, sørger vi for, at vores halmfyr er tændt op, så temperaturen i stalden er 35 grader. Derefter sænker vi gradvist temperaturen, efterhånden som de vokser til, forklarer Anders Christiansen.

16 uger gamle bliver de såkaldte hønniker, som de nu er blevet, flyttet til én af de tre produktionsstalde, hvor de fra omkring 18-ugers alderen lægger deres første æg.
Her lægger de hvide høner de følgende 64 uger næsten dagligt et æg hver.

Hønsene har i dagtimerne fri adgang til de udendørs arealer. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Støvbad og egen veranda

I stalden i Gunderup, som Stevnsbladets udsendte besøgte en grå regnvejrsdag i januar, har hver høne seks kvadratmeter udeareal. Og det kedelige vejr påvirker tilsyneladende ikke hønsene ønske om at komme ud. Så snart dørene åbner sig, og det en time senere end normalt, bliver jorden hurtigt betrådt af hurtige hønsefødder, som har travlt med at komme først til deres favoritsteder.

Andre af hønsene bliver indenfor i selve stalden, som er på ialt 2.000 kvadratmeter; igen viser lidt hurtig hovedregning, at det svarer til, at seks høner deles om en kvadratmeter. Både indendørs og udendørs lever Vallø Æg således op til kravene for de økologiske høns, endda mere end hvad angår udearealet, som efter de nye regler foreskriver fire kvadratmeter udeareal pr. høne.

Også de øvrige regler omkring økologisk ægproduktion efterfølges naturligvis hos Vallø Æg. Således er de 12.000 høns opdelt i staldens fire sektioner, så der – som reglerne foreskriver – maksimalt er 3.000 høner per flok. Også udendørsarealerne er inddelt i separate afsnit, og her er både grønt og mulighed for støvbadning. Indenfor er der siddepinde, redekasser, ensilage og mulighed for støvbad og sågar ’veranda’ med dagslys.

Om sommeren er det masser af grønt og muligheder for at støvbade på det store udeareal. (Foto: TobiasThomas)

Fast rytme året rundt

I vinterhalvåret tændes lyset indendøre kl. 6 og slukker igen kl. 21, så hønerne har 15 vågne timer hver dag. Dørene til udearealerne åbnes op kl. 9, hvor hønsene kan hakke lidt i jorden, nippe til den grønne bevoksning eller, om vejret tillader det, tage sig et støvbad. Når mørket falder på, bevæger de sig ganske naturligt indenfor igen, og alt efter årstiden lukker de automatiserede døre i igen på et fast klokkeslet hver dag.

De indendørs fodermaskiner aktiveres syv gange i løbet dagen. Foderet er naturligvis økologisk, men selvom markerne, der omkredser hønsestalden i Gunderup er økologiske, bruges de ikke til at dyrke foder til hønsene. Det bliver til gengæld leveret af DLG og Danish Agro.

Når hønerne er 80 uger gamle, bliver de kørt til slagtning, for på det tidspunkt er ægproduktionen stort set ophørt.

De slagtede høner bliver brugt til enten økologiske fjerkræspølser, dyrefoder eller lignende.

Slotsæggene kan blandt andet købes i Rema 1000 i Strøby Egede. (Foto: Klaus Slavensky)

Åben Gård til foråret

Er man blevet nysgerrig på, hvordan der ser ud i en økologisk hønsestald, så planlægger Vallø Stift sammen med Rema1000 at invitere til Åben Gård.

– Vi har ikke fastsat datoen endnu, men det bliver formentlig i løbet af andet kvartal, når vejret er lidt varmere, siger Anders Christiansen.

Der bliver dog – af hensyn til smitterisiko – ikke fri adgang til hønerne og deres stald. Til gengæld vil der være mulighed for at kigge inde i stalden via et dertil indrettet besøgsrum samt besøge forskellige udendørs stande med oplysninger – og mon ikke der også vil være en smagsprøve af ens slags med slotsæg som ingrediens.
rmh

 

Lidt historie om Vallø Stift

  • Den 28. november 1737 blev Vallø Stift oprettet som kongelig stiftelse for adelige frøkener.
  • Stiftets oprindelige fundats havde som hovedformål at hjælpe og understøtte ugifte døtre af dansk adel, såfremt de var indskrevet i Stiftet.
  • Efter en fundatsændring i 1976 var det ikke længere muligt at blive indskrevet, og Stiftet fik ved samme lejlighed et supplerende formål, nemlig “at virke til fremme af almenvelgørende og almennyttige øjemed”.
  • Godt 280 år senere er Vallø Stift stadig i det samme ejerskab – nemlig en stiftelse eller med et moderne begreb en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.
  • I 2004 blev indskrivningen af adelige frøkener genoptaget.
  • Der bor fortsat indskrevne ugifte frøkener på Slottet.

Kilde: Vallø Stift

Skriv en kommentar