(Last Updated On: 16. marts 2021)

Foreninger mister penge, men nu har Finans Danmark, efter megen debat i Altinget og i Folketinget, nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde en løsning, oplyser Stevns Frivillighedscenter

Af Klaus Slavensky

Lena Bach fra frivillighedscentret har knoklet for at medlemsforeningerne kan undgå for dyre bankgebyrer. (Arkivfoto)

Stevns: Mange foreninger kæmper med økonomien, det er ikke noget nyt, men en i corona-nedlukning står mange af Stevns’ over 200 foreninger over for en ny problematik: Voldsom stigning i bankgebyrer.

Gebyrer æder tilskud

I efteråret sidste år satte Altinget fokus på de voldsomme stigninger i bankgebyrer, som foreningerne oplever i Danmark.

Gebyrerne er blevet så store, at de nogle gange overstiger foreningens egen økonomi, og sluger de penge, som foreningen har fået i tilskud fra det offentlige, fra f.eks. Stevns Kommune, fortæller daglig leder Lena Bjerrum Bach fra Stevns Frivillighedscenter.

– I Stevns Frivillighedscenter tog vi fat i problematikken i efteråret 2020. Vi skrev både til vores landsforening FRISE, og vi spurgte vores medlemmer, om de oplevede problemet. Det gjorde de i høj grad. Vi valgte derfor at tilbyde vores medlemmer at lave en forhandling med bankerne på vores fælles vegne, siger Lena Bach.

To banker er billigst

Altinget henviser til en prisundersøgelse fra Civilsamfundets Videnscenter, som viser, at gebyrer fortsat er stigende i en række pengeinstitutter, og at der kan være tusindvis af kroner at spare ved at skifte pengeinstitut.

Prisen for at oprette en foreningskonto svinger fra 0 kroner til 3.000 kroner, og de årlige gebyrer går fra 0 kroner op til 4.000 kroner.

Der var derfor 14 medlemsforeninger på Stevns, som takkede ja til Frivillighedscentrets tilbud om at forsøge at forhandle en bedre aftale for medlemmerne.

– Vi har nu undersøgt markedet for bankpriser for vores medlemsforeninger. Vi havde håbet, at vi kunne lave en fælles og bedre aftale med bankerne, når nu vi gik sammen i fælles flok. Men vi må desværre konstatere, at foreninger, som kundetype, ikke er den mest attraktive kunde for bankerne, lyder den triste konklusion fra Lena Bach.

– Så det er ikke lykkes at forhandle en særlig pris hjem til vores medlemmer. Til gengæld har vi undersøgt markedet, lavet en prisoversigt til vores foreninger og kan nu pege på to banker, der for øjeblikket tilbyder os de bedste og billigste gebyrvilkår: Danske Bank og Møns Bank.

Arbejdsgruppe nedsat

Det er nu op til de stevnske foreninger om de vil vælge at skifte bank.

– Vi håber meget, at vi med vores indsats i Frivillighedscenteret, har været med til at hjælpe vores lokale foreninger med bedre bankvilkår, siger Lena Bach og fortsætter:

– Vi venter også spændt på resultatet af den nedsatte arbejdsgruppe under Finans Danmark, som sammen med civilsamfundet, inden sommeren 2021, skal foreslå nye løsninger. Løsninger, som forhåbentlig både kan lette de administrative krav, der er kommet på grund af hvidvaskningsloven, og dermed forhåbentlig også mindske de voldsomme gebyrer, siger hun.
sky

Skriv en kommentar