(Last Updated On: 16. august 2019)

Se billedserien fra fødevareminister Mogens Jensens rundtur på Egedesgård, hvor han bl.a. mødte Lars Korsholm Hansens familie og så gårdens korn- og frølager. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Gevnø: Lars er 6. generation og overtog Egedesgård efter sin far.

Indtil for 15 år siden var der grise på gården, men det blev for omkostningstungt, og i dag koncentrerer Lars sig udelukkende om kornproduktion og frøavl på sine ialt 475 hektar jord; på 30 procent af jorden dyrkes forskellige frøgræsser som engrapgræs/rødsvingel, strandsvingel og hvidkløver, de øvrige 70 procent bliver tilsået med byg, hvede og andet.

Netop græsfrø er et område, hvor Stevns udmærker sig med en stor del af den danske produktion. Den danske eksport af græsfrø har i år slået rekord.

Ønsker dispensation

Men Lars Korsholm Hansen ser dog med bekymring på fremtiden, idet EU har forbudt ukrudtsmidlet Reglone, som bruges i produktionen af græsfrø. Forbuddet træder i kraft til næste år.

– Vi er indtil videre meget afhængige af dette ukrudtsmiddel, og vi har brug for dispensation. Ellers flytter produktionen ud til lande som USA og New Zealand, og det er rigtig ærgerligt, for her i Danmark er vi verdensmestre i bruge så lidt som overhovedet muligt af midlet. Forbuddet har skabt usikkerhed, og vi har brug for dispensationen, indtil vi har fået udviklet og skabt nye systemer og metoder til produktionen. Ellers frygter jeg, at vi helt mister frøproduktionen til udlandet, sagde Lars Korsholm Hansen.

– Det glæder mig, at Lars har valgt nogle afgrøder, der potentielt kan blive et stort område for Danmark, sagde fødevareminister Mogens Jensen (S).

– De konkrete udfordringer, som Lars har beskrevet for mig, lytter jeg selvfølgelig til. Men jeg kan ikke forholde mig til dem, før jeg ved mere Jeg er overbevist om, at de forskellige organisationer vil bringe udfordringer til bordet, og så vil jeg gerne forholde mig til det, sagde ministeren.

Ministeren blev ved sin ankomst til Egedesgård budt velkommen på gårdspladsen af hele familien, der ud over Lars også tæller hustruen Eva, datteren Anna og sønnen Otto. Yderst til venstre ses formanden for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Græs en gevinst for miljøet

At de danske landmænd er så dygtige, tilskriver Lars Korsholm Hansen blandt andet den åbenhed og videndeling, der er i dansk landbrug.

– Det er en videndeling, som man ikke ser i mange andre lande, hvor naboen helst holder udbytterne for sig selv, forklarer Lars Korsholm Hansen.

Formanden for Fødevarer og Landbrug, Martin Merrild, som også deltog ved ministerbesøget, beskriver produktionen af græs- og kløverfrø som en stor gevinst for miljøet.

– For græsset binder CO2 i jorden, så mindre slipper ud i atmosfæren. Samtidig er græsset god til at samle kvælstof op og at binde kulstof i jorden, forklarede han.
rmh

Læs også: Fødevareministeren hjalp Lars med høsten

Læs også: Lars er 3 gange så bivenlig som Stevns Kommune

Skriv en kommentar