(Last Updated On: 5. april 2022)

Rødvig Borgerforening har i øjeblikket 231 medlemmer, hvilket ligger meget stabilt. 60 af medlemmerne var mødt op til generalforsamling. (Foto: Erik Nielsen)

Af Erik Nielsen

Rødvig: Vedligeholdelsen af flinteovnen har Stevns Kommune påtaget sig efter aftale med Rødvig Borgerforening, der fremover skal stå for at holde attraktionen åben for offentligheden.

Foreningen rekrutterer i øjeblikket frivillige til opgaven, men stiller også spørgsmålstegn ved, hvad det nuværende fugtige indeklima kan få af konsekvenser for åbningstiderne i Rødvigs vartegn.
Rødvig Borgerforening har holdt sin generalforsamling i Kulturhuset Harmoniens sal.

Formand Freddie Larsen kunne byde velkommen til 60 af foreningens nuværende 231 medlemmer. De kunne gå hjem efter et par timer med bestyrelsens beretning, et par revynumre samt ordstyrer Gerhard Nagotts hilsen og tak til det ukrainske folk i frisk erindring.

Hvor mange foreninger lader det være op til formanden at tage sig af beretningen, så har Rødvig Borgerforening delt det op, så det er projektorienteret, og dermed de ansvarlige frontfigurer i foreningens mange og meget forskelligartede tiltag, der fremlægger teksten.

Flinteovnen

Således også Ole S. Jørgensen, der fortalte om Rødvig Borgerforenings nylige involvering i byens vartegn: Flinteovnen.

– Kommunen har overtaget ejerskab og vedligeholdelsespligten, og vi som borgerforening har påtaget os at stå for driften og stå for at holde den åben for turister og lokale gæster i turistsæsonen, sagde han til forsamlingen.

Herefter ridsede han op, at der er store problemer med fugt i Flinteovnen, hvilket gør, at sidste års renovering til trods, så er kalken allerede begyndt at skalle af på ny.

– Vi har været til møde med kommunen og her har vi fået at vide, at der er så meget fugt i Flinteovnen, at man først vil kunne starte en indvendig renovering af den om fem år. Indtil da vil den blive frisket op udvendigt hvert år de første tre år. Men indeklimaet gør også, at det er begrænset, hvor meget den kan holdes åben ved hjælp af frivillige, forklarede Ole S. Jørgensen, der proklamerede, at man nu og i nærmeste fremtid søger frivillige, der vil kunne indgå i et vagtskema for Flinteovnen.

Trafiksikkerhed

For fem år siden gennemgik Rødvig Borgerforening sammen med Stevns Kommune, hvor handicap-venlig Rødvig egentlig er, og det viste sig ikke at være så godt.

– Det er dog begrænset, hvad der er sket siden, sagde Ole S. Jørgensen, der jævnligt går til møder med kommunen for at påpege dette og andre problemer.

Blandt andet påpeger borgerforeningen også, at skiltningen bør blive bedre.

– Så holder vi også kommunen op på trafiksikkerheden i Lille Heddinge, Boesdalsvej og Korsnæbsvej nu hvor Besøgscentret snart åbner og trafikken ventes at øge betydeligt, sagde Ole S. Jørgensen.

I den sammenhæng indskød Anne Munch (S), der sidder i Kommunalbestyrelsen, at det er noget, der er fokus på, og cykelstien igennem Lille Heddinge skal projekteres i år og bygges næste år.

– Som jeg husker det, så sagde man det samme forrige år, altså at cykelstien skulle projekteres i 2021 og bygges i år, men nu er det altså først i 2022, replicerede Ole S. Jørgensen.
Østbanen

Den nye station og Østbanen var også i år oppe at vende på Rødvig Borgerforenings generalforsamling. Det er dog lidt ude af foreningens hænder at spå om, hvornår Folketinget finder penge til Region Sjællands banelegeme.

Gerhard Nagott, der ud over at være ordstyrer denne aften også er formand for Grundejerforening Thorsvænge, kunne dog betro de fremmødte, at Stevns Kommune har købt et stykke jord, som hører under hans grundejerforening, hvilket nok er med henblik på, at den senere kan eksproprieres af Lokaltog i forbindelse med stationsflytningen.

– Det kommer meget tæt på Ræveholm, hvor der nok skal findes en løsning, der kan absorbere noget støj, men projektet ser meget fornuftigt, hvis man spørger mig, sagde ordstyrer Gerhard Nagott, der i netop den sammenhæng nok mest udtalte sig som formand for Grundejerforening Thorsvænge.

Parkour og sommerfest

Rødvig Borgerforening er i fuld gang med at søge midler til en parkour-bane ved Sydstevnshallen i samarbejde med MaxPlay. Banen er budgetteret til 260.000 kroner, og der er samlet lidt over halvdelen ind.

Det er ifølge kasserer Tom Nielsen forventningen, at man kan gå i gang med projektet i år.

Efter to års pause på grund af corona-restriktioner så er Kunst, Mad og Musik på havnen programsat til lørdag 2. juli, hvor man endnu engang gerne vil vise Rødvig frem fra sin bedste og mest sommerlige side.

– I 2019 var der mange besøgende, og det forventer vi også i år, sagde Kasper Skov Brokøb, da han fremlagde lidt om tankerne bag arrangementet:

– Det er ikke nogen kæmpeforretning for os. Men det er en enormt hyggelig dag som mange ser frem til.

Han blev fra salen opfordret til at indgå et tættere samarbejde med turistorganisationen Vism og de andre foreninger på havnen.

Pensionistbanden viste et par af deres revynumre ved Rødvig Borgerforenings generalforsamling. (Foto: Erik Nielsen)

Hjemmeside og revy

Borgerforeningens hjemmeside skal have et ansigtsløft både teknisk og strukturelt og indholdsmæssigt. Det arbejder er Steffen Jensen fra bestyrelsen i gang med.

Rita Siig, der ud over at være en blæksprutte for borgerforeningen, også spiller med i foreningens revy: Hvem sagde gammel?, fremlagde på vegne af instruktør Grethe Fischer. Instruktøren er taget på ferie for at samle kræfter til premiere.

Det er holdet bag Pensionistbanden, som fremfører revyen, der finder sted næste fredag 8. april. To af numrene blev fremvist fra Harmoniens scene, umiddelbart efter generalforsamlingen.

To nye i bestyrelsen

Kasserer Tom Nielsen var på genvalg, da Rødvig Borgerforening holdt generalforsamling. Han blev valgt uden modkandidat.

Elisa Hollænder og Steen Bergerud havde inden generalforsamlingen meddelt, at de ikke genopstillede. Der blev kun valgt én i deres sted. Det var Gurli Ekdahl, mens Ralf Toepler, som modtog genvalg som suppleant, derfor straks fik byttet sin suppleant-titel ud med bestyrelsesmedlem-titlen.

Dermed består bestyrelsen ud over af formand Freddie Larsen og kasserer Tom Nielsen af de fem bestyrelsesmedlemmer Ole S. Jørgensen, Kasper Skov Brokøb, Steffen Nielsen, Ralf Toepler og Gurli Ekdahl.

Elisa Hollænder (stående) trådte ud af Rødvig Borgerforenings bestyrelse lige som Steen Bergerud. De blev begge beæret med et par flasker vin ud over klapsalver fra salen og resten af bestyrelsen for deres arbejde. (Foto: Erik Nielsen)

Skriv en kommentar