(Last Updated On: 9. december 2019)

Selv om det er gråt decembervejr, så er der smukt ved Bøgeskov Havn, hvor Palle Christensen viser den nye anløbsbro frem, og lover at til sommer er der ren idyl ved Stevns Klints nabo.
(Foto: Klaus Slavensky
)

Bøgeskov: Det er et år siden, at et flok barkede søulke fik mulighed for at købe den idylliske Bøgeskov Havn for én krone.

Og det første nye driftsår giver anledning til optimisme.

Renlivet idyl

Talsmanden for Foreningen Bøgeskov Havn, Palle Christensen, viser rundt på den ny istandsatte vestmole.

Herfra kan man mod land se Bøgeskovens ældgamle træer bøje sine grene beskyttende hen mod Traktørstedets røde pavilloner, som fuldender billede af en ægte dansk kystlinje, som man kender den fra guldaldermalernes motiver.

-Vi har mærket positive vibrationer fra besøgende fra landsiden, lokalbefolkningen, Stevns Kommune, de erhvervsdrivende, turister og fra sejlere, siger han, og vender sig mod havet, for det er det, som det drejer sig om.

Donationer hjælper

Det er ikke en lille cigarkasse, som kan klare udfordringen med at holde en havn i drift.

Det kræver mere end indtægten fra de ca. 30 medlemmer, som er fastliggere til godt 3.000 kr. om året.

– Vi har heldigvis fået støtte fra Stevns Brands Fond og fra Østsjællandsk Andelsvaskeris Fond, fortæller Palle Christensen, og forklarer, at det har betydet, at havnens el-system er fornyet med bl.a. nye elstandere på den østlige mole. Og så er der købt nye borde- og bænkesæt til havnens gæster.

Kampen mod naturkræfter

I gamle dage var havne udsat for sørøveri, i dag er “hovedfjenden” tilsanding af sejlrenden, og for at bekæmpe dette, kræves en pengekiste af sørøveriske dimensioner.

– Vi har netop fået en såkaldt klaptilladelse, lyder det fra Palle Christensen, og hvis læseren ser for sig, at havnebestyrelsen står på molen og klapper for at holde måger væk, så er det helt forkert.

– Det vil sige, at myndighederne tillader, at vi kan rense havnen for sand og dynd, og dumpe det på en anvist plads til søs. Det er et stort projekt, som donationerne skal bruges til, oplyser han.

Efterlyser store sten

Der skal fjernes 10.000 tons, og der kan fjernes 5.000 ton om året, så havnebassinet kan vende tilbage til tidligere tiders dybde på 2,20 meter. Men Palle Christensen er fortrøstningsfuld, arbejdet er i fuld gang.

Det samme gælder forstærkningen af den ny anløbsbro langs havnens vestmole.

– De første 300 tons sten er lagt, men vi mangler 600 tons mere, så vi er på evig jagt efter sten fra landmænd og kridtbrud, lyder den atypiske efterlysning af materiel.

Besøgstal stiger

Så der er nok at lave for de ni frivillige i bestyrelsen for den farverige havn, som planlægger at afholde en pinselørdagsfest i 2020 med musik, mad og maritime events.

– Vi satte os for, at forhindre havnen i at dø, og det er lykkes. Og nu skal den bringes på et bedre funktionsdygtigt niveau, og det er vi i fuld gang med.

Alt tyder på, at sejlerfolket er klar over, at en af Sjællands smukkeste havne er på vej tilbage til fordums pragt, hvilket bekræftes af havnefoged Leif Larsen:

– Vi har været ned på mellem 100-150 besøgende om året, men i år nåede vi op på 375, så tallet stiger, siger han.

Alt klar til 2020

Det gør optimismen også i bestyrelsen for den foreningsejede havn.

Lige nu er vi på jagt efter flere midler, men oprensningen er i fuld gang, og vil være klar inden sejlsæsonen 2020 går i gang, lyder det fra Palle Christensen.

sky

Bøgeskov Havns historie
Beretninger fra Bøgeskovens gamle skippere fortæller, at de første sten til en bølgebryder blev lagt i året 1833.
Dengang var der livlig trafik til København med landbrugsprodukter og stykgods retur. Men med dårligt vejr måtte bådene ofte sejle til Køge for at komme i læ.
I 1904 og i 1916 forsøgte fiskere at få støtte til at bygge bølgebrydere.
Først i 1973 startede et egentligt byggeri af en mole, og i dag ligger en lille hyggelig havn på et af Danmarks smukke steder. Og en god nødhavn for sejl- og motorbåde, inden de skal på den sommetider hårde, men også flotte tur rundt om Stevns.

 

Skriv en kommentar