(Last Updated On: 7. december 2018)

Koldkrigsmuseum Stevnsfort er med til at give de besøgende livskvalitet, siger ny undersøgelser.

Kultur: Hvis stevnslægerne begynder at udstede »Kultur» på recept, kan det skyldes en ny forskningsrapport, som netop er udgivet af Kulturregion Storstrøm.

Stevnsinstitutioner er med

Østsjællands Museum er med, og to stevnsseværdigheder har været rammen om cases, nemlig Naturcenter Stevns og Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Den 40 sider lange rapport er lavet af Charlotte Bech Lau og Anette Maria Syska fra Kulturland.

Den viser, at ca. 80 – 90 pct. af alle målgrupper oplever at deltagelse i aktiviteter på museerne giver dem høj livskvalitet.

Både unge og ældre

Deltagerobservationerne er bl.a. foretaget på Naturcenter Stevns med en gruppe drenge fra en specialskole (7.-8. klasse).

En aktivitet på Koldkrigsmuseet og Stevnsfortet havde deltagelse af ca. 40 voksne med sociale og/eller mentale vanskeligheder.

Stevns Naturcenter

En lærer fortæller i rapporten om sin oplevelse med en gruppe drenge, som deltog i en aktivitet om evolutionshistorie og fossiljagt på Stevns Naturcenter:

”Det kan godt være, at vi, i skolen, bruger meget tid på undervisning og det stof, de skal lære, det skal vi også. Men det er som om, der sker noget, når vi kommer ud; de får reflekteret over stoffet på en anden måde, når vi kommer ud og ser, hvordan det er i virkeligheden”.

Koldkrigsmuseet

Om de voksnes besøg på Stevnsfortet fremhæves det, at ved at inddrage billeder, som de ældre kender til fra deres livshistorie, skabes der muligheder for en meningsfuld og konkret deltagelse i aktiviteten, som kan give ældre mennesker med demens en god oplevelse.

For at understøtte de ældres interesse i aktiviteten kommer formidlernes engagement for at skabe kobling til deltagernes liv i fokus, mere end den ældres begrænsning, sygdom og sårbarhed.

Undersøgelsen viser, at aktiviteter på museer kan være et relevant tilbud for at bidrage til at fremme livskvalitet for medborgere i sårbare situationer.

Sårbarhed i anden række

For det første er det en helt gennemgående tendens, at aktiviteterne bidrager til at fremme livskvalitet for medborgerne i sårbare situationer, lyder det i rapportens konklusion.

For det andet viser undersøgelsen, at dette opnås når der sættes fokus på medborgernes aktuelle deltagelsesmuligheder og ressourcer.

Dette kommer til udtryk i aktiviteter, som formår at have fokus på deltagernes ”dagsform” frem for et færdigt koncept; at skabe oplevelser med natur- og kulturhistorie for deltagerne, og ved at skabe rum for deltagelse via aktualisering af kultur- og naturarv.
sky

Skriv en kommentar