(Last Updated On: 16. maj 2019)

Henrik Hauberg vil ti gange henover sommeren komme til Stevns for at sprøjte nye bakterier i de tre gadekær. I baggrunden ses Michael L. Kruse og Poul Hauberg. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Højerup: Mange landsbyer har et idyllisk gadekær, som er med til at give den helt rette landsbystemning. Men de skal passes, både vegetationen rundt om gadekæret og livet i vandet, for ellers gror de til. Og nogle kær har også behov for grundigere oprensning af slam og kvælstof.

Det gælder også gadekærene på Stevns, hvor Stevns Kommune yder økonomisk støtte til opgravning af slam. Nogle er meget dyre at rense, og derfor prøver kommunen nu et billigere alternativ i udvalgte gadekær i kommunen.

Tre gadekær udvalgt

Stevns Kommune har for 2019 og 2020 udvalgt tre gadekær i hhv. Højerup, Strøby og Sigerslev, hvor firmaet Microbes.dk vil rense gadekærene med bakterier.

– Metoden virker ved at der tilsættes bakterier til gadekæret. For hvert gadekær er der udarbejdet en tilsætningsplan, som beskriver antallet af behandlinger, og mængden af væske der tilsættes. Der skal spredes bakterier flere gange hen over året i hvert gadekær, og bakterierne er ikke farlige for mennesker, dyr eller insekter, herunder fisk og padder, udtaler indehaver af Microbes.dk, Poul Hauberg.

– Der er 104.000.000 bakterier pr. mililiter, og hver 1-2 timer deler bakterierne sig. De omdanner kvælstof og organisk materiale, i første omgang til ammoniak, nitrit og nitrat, som igen omdannes til frit kvælstof, som forsvinder ud i luften, forklarer han.

Microbes.dk har også opgave for andre, bl.a. Sorø og Århus kommuner, Roskilde, Gladsaxe og Mariager Fjord.

Miljøvenlig og billig

– Det er en miljøvenlig og skånsom måde at rense gadekær på. Og så er det godt for biodiversiteten, siger Poul Hauberg, der har taget metoden med hjem fra USA, hvor han har boet i en årrække.

Bakterierne skal tilsættes over ti gange, og første gang var torsdag i sidste uge, hvor der i Højerups gadekær blev tilsat i alt 90 liter. Poul Hauberg forventer, at bakterierne vil have fjernet mellem 8 og 12 centimeter slam fra bunden af gadekærene, når efteråret kommer.

Til næste forår kommer en ny, opfølgende runde med tilsætning af nye bakterier i de tre udvalgte gadekær.

Flemming Petersen (V), formand for udvalget Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune håber, metoden virker efter hensigten, for den er et billigere alternativ til den traditionelle oprensning.

– Virker metoden kan vi få renset flere gadekær for den samme pose penge, slutter Flemming Petersen.

Planer for pleje

– Vi har gennem mange år haft forskellige projekter med rensning af gadekæret, og vi var langt inde i et nyt projekt med rensning af Højerup gadekær, men det faldt til jorden, fordi det blev så dyrt at rense og køre slammet væk. Vores tro og håb er, at denne metode virker, så vi kan få noget af det organiske materiale i bunden af gadekæret til at forsvinde. De udspredte bakterier spiser det simpelthen, forklarer Michael L. Kruse, der er tovholder i Højerup Borgerforenings Gadekærsgruppe og formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns.

– For at sikre en bedre tilstand i gadekæret fremover har vi forskellige planer for plejen af kæret. Det indbefatter blandt andet en anden sammensætning af fiskebestanden og en styring af beplantningen. Vi har også en dialog med Stevns Naturcenter om, at Højerup Gadekær skal indgå i formidlingen og undervisningen om naturen på Stevns. Vi er her i Højerup meget bevidste om, at Danmarks næststørste gadekær er en ikke uvæsentlig del af den oplevelse, der møder den besøgende, når man kommer for at se Verdensarven, siger Michael L. Kruse.
rmh

Naturens egne bakterier

  • Produktet og metoden udnytter naturlige processer i vandmiljøet.
  • Produktet består af rent vand med et konsortium af 13 naturligt forekommende bakterier uden kemi, tilsætningsstoffer, genmodifikation eller andet.
  • Metoden er miljøvenlig og ufarlig – og væsentlig billigere og mere skånsom end alternativer som opgravning, afvanding og fysisk fjernelse af bundslam.
  • Erfaringerne med tilsætning af bakterierne viser, at bundslammet bliver reduceret, lugtgener bliver fjernet og vandet bliver klarere. Ligeledes har nogle af bakterierne en reducerende virkning på coliforme bakterier og på olieholdige stoffer.

425 liter bakterier:

  • Tilsætningsplanen for Højerup med ca. 5.000 m2 vandflade er 265 liter fordelt på 10 behandlinger i 2019.
  • Strøby har ca. 2.000 m2 vandflade og tilsættes 117 liter i løbet af 10 behandlinger.
  • Sigerslev har ca. 550 m2 vandflade og tilsættes 43 liter i løbet af 10 behandlinger.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar