(Last Updated On: 7. april 2020)

Søndagen før påske var der masser af biler og mennesker i Højeruplund. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Corona: Under normale omstændigheder er besøgende meget velkomne til at komme og nyde naturperlerne langs den stevnske kyst. I disse dage er tiden dog en anden, og store forsamlinger – også udendørs – skal så vidt muligt undgås.

Det bliver dog langt fra overholdt, hvilket man de seneste uger har kunnet opleve flere steder i kommunen, særligt i weekenderne, hvor mange kører ud i naturen for at få lidt luftforandring. Således har der i weekenderne været mange besøgende i bl.a. Rødvig Havn, kalkbruddet i Boesdal, Højeruplund, Vallø Slotspark og Bøgeskoven Holtug.

Selskabet Højeruplund har bl.a. ansvaret for parkeringspladsen ved Højeruplund, den gamle kirke i Højerup og trappen ned til Stevns Klint og fiskeleret. Selskabets bestyrelse har nu iværksat flere tiltag for bedre at kunnet styre det store antal gæster, hvor antallet af besøgende er usædvanligt højt for årstiden.

Flere steder i området er politiets „Hold afstand”-skilte og henstilling til publikum om at udvise sund fornuft sat op. Desuden er der i weekenderne sat en vagt i den gamle kirke for at sikre, at højst fem ad gangen er derinde. Endelig bliver der holdt øje med trængslen på parkeringspladsen, og der vil blive grebet ind, hvis der kommer for mange biler på én gang, oplyser selskabet i et nyhedsbrev til medlemmerne.

Også Stevns Fyrcenter har været overrendt. Det fik Stevns kommune til at lukke for porten ind til fyrcentret den 21. marts.

Døren ind til toilettet ved Holtug Kridtbrud er nu blevet låst op. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Toilet genåbnet lidt før tid

I weekenden op til påske valgte Stevns kommune at sende en medarbejder afsted til Holtug Kridtbrud samt advisere politiet om de mange besøg, der opleves i området.

Også den lokale beboer, Jørn Laursen, der bor lige rundt om hjørnet på Hovedskovvej, har oplevet det store antal gæster, der i øjeblikket besøger kridtbruddet.

I vinterhalvåret er det offentlige toilet i Holtug Kridtbrud lukket. De mange besøgende har i stedet forrettet deres nødtørft i naturen, og det var ifølge Jørn Laursen efterhånden blevet ganske tydeligt og ret ulækkert. Derfor kontaktede han i forrige uge Naturstyrelsen med en forespørgsel om at få åbnet toilettet inden påskens komme, og i hurtigt samråd med Stevns kommune besluttede Naturstyrelsen at åbne for toilettet.

Således blev toiletsituationen delvist løst, selvom Jørn Laursen gerne så, at toilettet var åbne året rundt, idet der også er lystfiskere og andre besøgende i vinterhalvåret og dermed behov for toiletfaciliteter.

Skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen forklarer dog, at toilettet i Holtug Kridtbrud typisk er lukket frem til påsketid under hensyn til risikoen for frostsprængninger.

Og en fyldt parkeringsplads ved Holtug Kridtbrud. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hvad gør politiet?

Situationen med de mange udendørs gæster har dog ikke ændret sig, til trods for kommunens kontakt til politi og henstilling om at køre et andet sted hen, hvis der er for mange mennesker, der hvor man kommer frem.

I weekenden før påske registrerede Stevnsbladets udsendte mange biler og mennesker, både på havnen i Rødvig, ved Højeruplund og i Holtug Kridtbrud.

Stevnsbladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi, med spørgsmålet om hvad politiet gør i forhold til de mange besøgende, der er i den stevnske natur i øjeblikket. Det er dog ikke lykkedes at få en kommentar, inden avisens deadline.
rmh

Skriv en kommentar