(Last Updated On: 3. december 2019)

DF kræver beslutning om salg annulleret

Der har tidligere været protestaktion mod at lukke Strøbyhjemmet, og måske kan gamle dokumenter genåbne sagen?
(Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Politik: Der sprang en mindre “bombe” på kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 27. november, da folk bag “Bevar Strøbyhjemmet”, kastede tre gamle tinglyste skøder på bordet, som indeholder servitutter, som forpligter Stevns Kommune i at opføre ’aldersdomshjem’ på matriklen, hvor Strøbyhjemmet ligger.

Det skete under punktet “Spørgetid for borgere”.

Tinglyste dokumenter

Det fremgår af de tinglyste papirer, at ejendommen har skiftet ejer flere gange før den i maj 1961 overgik til daværende Strøby sogneråd, og dermed senere til Stevns Kommune.

Kommunen har ifølge disse papirer overtaget matriklen fra ’’Fhv. gårdejer i Strøby Jens Peter Danielsens Alderdomslegat”.

Før denne handel ligger et skøde fra 1943, hvor Strøby Sogns Sygeplejeforening, overdrager ejendommen til ovennævnte gårdejerlegat.

Betingelse: Alderdomshjem

Det interessante ved disse, tilsyneladende glemte dokumenter, er, at ejeren forpligter sig til at efterleve betingelsen, at der på “Ejendommens grund opføres et kommunalt Alderdomshjem”, indrettes boliger til sygeplejerske, og det selv om Sygeplejeforeningen skulle ophøre, står der i tinglysning fra juli 1943.

Forud for dette findes et testamente fra juni 1939, og et arveudlægsskøde fra juli 1941, hvor Justitsministeriet har godkendt servitut om, at “Udlægsmodtageren ikke …” må “sælge Ejendommen, men alene benytte den til beboelse for Sygeplejersken…”.

Det er dog tilladt at udleje en del af ejendommen på betingelse af, at boligen opretholdes.

Er salg ulovligt?

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 10. oktober at sælge Strøbyhjemmet, og medlemmerne fik først oplysninger om disse gamle skøder få timer inden kommunalbestyrelsesmødet den 27. november, hvorfor sagen ikke blev behandlet.

Stevnsbladet har spurgt borgmester Anette Mortensen om dette betyder, at beslutningen om salget er ulovligt?

1. Vidste KB og forvaltningen, at der fandtes disse tre skøder med servitutter?

2. Hvilken betydning får tinglysningen for salg af Strøbyhjemmet, og hvad sker der nu?

3. Er du enig i, at servitut om, at kommunen skal leve op til vilkår om, at opførslen af et kommunalt aldersdomshjem stadig er gældende, og derfor ikke kan ændres?

Kendte ikke dokumenterne

Stevns borgmester svarer:

“Jeg kan bekræfte, at vi ikke politisk har fået disse oplysninger forelagt. Det skyldes, at selve „salgssagen” endnu ikke har været til politisk behandling, dvs. en sag som kunne beskrive udgifter, lokalplansforhold, ejendomsforhold, lejeforhold, servitutter samt meget mere, herunder udbudspriser og generelle salgsvilkår. Det er normal kutyme, at Økonomiudvalget træffer disse beslutninger i en selvstændig sag. I dette tilfælde i forlængelse af den sag, hvor 3 forskellige scenarier indgik, herunder et kommende salg af Strøbyhjemmet. Vi har derfor heller ikke endnu truffet politiske beslutninger om dine konkrete spørgsmål.”

Alle afventer undersøgelse

Kommunaldirektør Per Røner oplyser til Stevnsbladet, at det er “korrekt, at salget af ejendommen indgik i en større rokade” på kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober i år.

Stevnsbladet har forsøgt at få samtlige partiers gruppeformænd til at udtale sig om sagen, men de, som nåede at svare inden deadline, afventer alle ny information fra borgmester og forvaltning om de ældre skøder m.m. kommer til at medføre en ny beslutning om det omstridte Strøbyhjem.

Bortset fra DF’s Varly Jensen, som finder, at flertalsgruppens beslutning om at sælge Strøbyhjemmet skal annulleres.

sky

 

Skriv en kommentar