(Last Updated On: 16. april 2019)

Dorte med sine geder. (Privatfoto)

Højerup: Fredag den 26. april lukkes fem gedebukke ud på græs på arealet neden foran den gamle kirke i Højerup.

I år kommer gederne fra Pedersminde ved Tureby, hvor ejeren, Dorte Pedersen, gør et stort stykke arbejde for at bevare de gamle danske husdyrracer, bl.a. landracegeden. Gederne er særdeles effektive til naturpleje, hvorfor området gennem en årrække, netop er blevet plejet med gedeafgræsning.

Dorte fortæller:

– Geder er fortræffelige til at holde krat nede og de kan klare sig på områder, hvor andre dyr har svært ved at finde føden.

Bukkene, der kommer til klinten er fem af i alt syv avlsbukke, der hører til malkegedebesætningen på Pedersminde.

Det er særligt krat og buske, som gederne skal holde nede på klintearealet. Hvis området ikke bliver plejet jævnligt, vil det i løbet af få år vokse til og hæmme indsynet til klinteprofil og besværliggøre passage.

Alle er velkomne, når Gerhardt, Ib, Bent, Nicolai og Ingolf slippes på græs fredag den 26. april kl. 16. Mødested mellem parkeringsplads og legeplads ved kirkekæret.

Skriv en kommentar