(Last Updated On: 11. oktober 2019)

5. maj-stenen ved Bøgeskoven Havn er blevet renoveret og flyttet frem til en mere synlig placering. Den blev genindviet ved en ceremoni arrangeret af Hjemmeværnskompagni Stevns og Gjorslev Gods. (Foto: Henrik Fisker)

Af Henrik Fisker

Bøgeskoven Havn: Vinden blæste bidende koldt ind fra havet lørdag formiddag, da de uniformerede mænd fra Hjemmeværnskompagni Stevns tog opstilling med deres faner rundt 5. maj-mindestenen i udkanten af Gjorslev Bøgeskov.

Inden for de seneste uger er stenen blevet renoveret, hvor skriften er malet op, og flyttet nogle meter frem, så den nu står synlig og signifikant for alle, der passerer på stien ind til pladsen, hvor der i en lang årrække blev holdt gymnastikstævner i den grønne skov.

Men til trods for det barske efterårsvejr var der mødt en del mennesker op i civil for at være med til genindvielsen af mindestenen, der blev afsløret på ét års-dagen for Danmarks Befrielse – 5. maj 1946.

Renoveringen og flytningen af stenen er udført på foranledning af hjemmeværnskompagniet, der har modtaget i alt 18.000 kroner fra Lyman Legat. Donationen dækker også en tilsvarende renovering af mindestenen for befrielsen i Højeruplund, oplyste kompagnichef Hans A. Hansen.

Præcis kl. 10 startede ceremonien ved Bøgeskoven Havn med en fanfare blæst af trompetist Michael Sørensen, hvorefter forsamlingen afsang befrielseshymnen: En lærke letted’, og tusind fulgte, skrevet af Mads Nielsen i 1945. En sang, der mindes »de tapre døde« og »dem, der sidder med tunge savn«.

Godsejer Jens Tesdorpf udtrykte bekymring for både Brexit og opbakningen til partiet Stram Kurs.

Redning af danske jøder

Det var netop det gennemgående tema i den tale, som den nye godsejer Jens Tesdorpf holdt til forsamlingen – én af de første offentlige taler, som han har holdt, siden han sidste år overtog forpligtelsen efter sin nu afdøde far: Peter Henrik Tesdorpf.

Jens Tesdorpf omtalte især de danske jøder, som for en stor dels vedkommende blev reddet i sikkerhed og illegalt sejlet til Sverige – bl.a. fra Bøgeskoven Havn, hvor hans egen bedstefar: kammerherre og senere folketingsmand Edward Tesdorpf sammen med andre stevnsboer spillede en aktiv rolle.

– Der vil nok altid være diskussion om, hvilken betydning samarbejdspolitikken frem til 1943 havde for de danske jøder. Men jeg tror, at den vigtigste årsag til, at så mange danske jøder blev reddet, var de mange danskere i modstandsbevægelsen, der var med til at transportere jøder til det neutrale Sverige, hvor de var i sikkerhed, sagde Jens Tesdorpf.

Brexit og Stram Kurs

Men godsejeren tilføjede, at det ikke er nok at beskæftige sig med fortiden. Det er vigtigt at lære af historien, så de forfærdelige begivenheder ikke sker igen, slog han fast.

– Når man ser på nogle af de ting, der sker i Europa nu, så kan man godt frygte for den fred og frihed, som vi har i Europa nu. Mens første halvdel af 1900-tallet var præget af verdenskrige og ødelæggelse, har anden halvdel og starten på det nye årtusinde været præget af europæisk fællesskab og samarbejde i den Europæiske Union, der har sikret fred og velstand i medlemslandene, sagde han og udtrykte bekymring over såvel Brexit i Storbritannien som opbakningen til partiet Stram Kurs herhjemme.

Skriv en kommentar