(Last Updated On: 19. februar 2020)

Nurse With Patient In Rehabilitation

(Modelfoto – Colourbox)

Stevns: Patientforeningerne Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen fortæller til DR, at de i deres rådgivning oplever, at nogle kommuner ikke løfter opgaven godt nok, når patienterne med skader på hjernen kommer ud til genoptræning.

Udskrives for tidligt

DR har stillet kommunerne en række spørgsmål om deres håndtering af genoptræningen af borgere, der har fået en hjerneskade.

Af svarene fremgår det, at kommunerne generelt føler sig rustet til at tilbyde en rette genoptræning til borgere med en erhvervet hjerneskade.

Samtidig oplever en række kommuner, at patienterne bliver udskrevet for tidligt fra sygehuset. Det svarer 29 ud af de 60 kommuner, der har svaret på spørgsmålet.

Derudover oplyser 50 af de 59 kommuner, der har svaret på spørgsmålet, at de ikke samarbejder med andre kommuner om avanceret genoptræning.

„Vi opnår gode resultater”

Stevnsbladet har spurgt leder Lotte Bylov fra Sundhedscentret hvilke muligheder Stevns Kommunes har for at tilbyde genoptræning til hjerneskadede.

– I Stevns kan vi godt nikke genkendende til nogle af pointerne fra DR’s undersøgelse, siger hun og fortsætter:

– Det er min oplevelse, at vi gør det godt i Stevns Kommune, og har et godt tilbud til borgerne. Jeg anser os for at være rigtig dygtige til genoptræning af erhvervet hjerneskadede, og vi opnår gode resultater med borgerne. Som så mange andre kommuner oplever vi dog også, at der er borgere, som bliver udskrevet meget tidligt fra sygehuset, men vi er gode til at gribe dem, selvom de ikke er færdigudredt og behandlet på sygehuset. Vi samarbejder ikke med andre kommuner om den avancerede genoptræning, men bruger vores eksterne samarbejdspartner, bl.a. Bomi i Roskilde, der har specialiseret viden på området, forklarer Lotte Bylov.

Flere hundrede genoptræner

Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev.

Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både genoptræning efter Sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Træning efter Sundhedsloven, det vil sige efter forudgående behandling på sygehus, udgør størsteparten, og vedligeholdende træning efter Serviceloven en mindre del.

Ifølge Stevns Kommunes budgetberetning 2019 blev der årligt udført 930 genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse og 140 vedligeholdelsesplaner.

Ikke ventetid

Der tilbydes sundhedsfremmende træning til alle borgere med symptomer på slidgigt i knæ og/eller hofteled.

Træningen udføres efter GLA:D-metoden. Der udføres ca. 100 af disse forløb årligt.

Der er ikke ventetid på genoptræning. Det betyder, at de nye regler fra 1.7.18 om borgerens frie valg af leverandør af visse former for genoptræning, ikke forventes at få økonomisk betydning i Stevns

sky

 

Skriv en kommentar