(Last Updated On: 26. april 2022)
Den nyvalgte bestyrelse for Stevns Radikale Venstre: Fra venstre Bjørn Hansen, Niels Hejlskov, Tyge Birk, Michael Løvendal Kruse, Johannes Frimodt-Møller (suppleant), Thomas Duerlund Falkenberg (suppleant) og Bjarne Hendrichsen (formand).

Hårlev: På generalforsamlingen var der genvalg over det meste af linjen.

Bjarne Hendrichsen blev således genvalgt til endnu en periode som formand, og det samme blev Michael Løvendal Kruse og Niels Hejlskov som bestyrelsesmedlemmer. Johannes Frimodt-Møller og Thomas Duerlund Falkenberg blev valgt som suppleanter for et år.

Herudover består bestyrelsen af Bjørn Hansen og Tyge Birk, der ikke var på valg i år.

Endelig har generalforsamlingen udpeget Bjarne Hendrichsen og Tyge Birk som delegerede i regionens storkredsforsamling samt til det radikale landsmøde, mens Bjarne Hendrichsen er vælgerforeningens vagthund, der følger Regionsrådets arbejde.

På mandag er der opstillingsmøde i Faxe-kredsen, og her indstiller Stevns-foreningen Line Krogh Lay til genvalg som folketingskandidat. Der er på nuværende tidspunkt ikke opstillet modkandidater.

Skriv en kommentar