(Last Updated On: 29. marts 2019)

Der var genvalg med applaus til formanden Freddie Larsen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Forud for alle arbejdsgruppernes indlæg i Rødvig Borgerforening aflagde foreningens formand, Freddie Larsen, sin beretning: om stigende medlemstal, tilbageblik på et aktivt år, hvor man desværre måtte aflyse Kunst, Mad og Musik-dagen grundet for lille opbakning til forberedelse og afvikling.

– Planlægning af dette års markedsdag Kunst, Mad og Musik, er nu i fuld gang. Dagen er planlagt til den 7. juli, og vi håber, at der vil være meget stor opbakning til det praktiske arbejde med arrangementet, sagde Freddie Larsen.

Han blev genvalgt med applaus, og ligeledes var der genvalg til Ole S. Jørgensen og Ralf Toepler.

Finn Høj blev genvalgt og Kasper Skov Brohøj nyvalgt som suppleanter.

Flere medlemmer, højere kontingent

Foreningen talte i 2018 240 medlemmer, og der skal i indeværende år arbejdes på at få flere til.

Der er blandt andet udarbejdet to nye brochurer, en til nytilflyttere, en anden til borgere, der allerede bor i byen, men ikke er medlemmer af Rødvig Borgerforening.

Der er også planer om at arrangere fællesspisning.

Det blev på generalforsamlingen besluttet at hæve kontingentet fra 100 kroner til 150 kroner i 2020.
rmh

Skriv en kommentar