(Last Updated On: 15. april 2019)

Siden 1976 har Georg Vad-Nielsen været en aktiv del af bestyrelsen i Strøby Egede Borger- og Grunderejerforening, de seneste 26 år som formand. Nu giver han stafetten videre til nye kræfter

Strøby Egede: – Hvis ikke det er otte år, så er de i hvert fald de seneste seks år, at min kone Lili har sagt til mig: ’nu kan du godt stoppe som formand’, fortæller den nu afgåede formand for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, Georg Vad-Nielsen, som er blevet sat i stævne hjemme i parcelhuset på Åstræde, hvor han og hustruen har boet siden 1968.

Parret, der blev gift i foråret samme år, fik nøglerne til det nybyggede gule murstenshus på Åstræde den 1./1. 1968. Således er de de første og eneste, der har boet i huset – og de har foreløbig ingen planer om at flytte andre steder hen.

Nyuddannet betjent fra Fyn

Georg Vad-Nielsen, der i næste måned fylder 77 år, er født i Mesinge, en lille fynsk landsby lidt nord for Kerteminde.

At det lige blev Strøby Egede det unge ægtepar slog sig ned i for 51 år siden, skyldes i høj grad byens landlige præg og samtidig centrale placering i forhold til Georgs nye job i færdselspolitiet, som betød, at han kørte rundt på hele Sjælland – de første 13 år på motorcykel, senere i bil.

I 1975 gik Georg for første gang til generalforsamling i Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, han blev valgt ind som suppleant; i april året efter trådte han ind i bestyrelsen og blev kasserer. 43 år senere og aktiv i foreningen gennem alle årene, skitserer han en by, der er vokset kraftigt med noget nær en fordobling i antallet af indbyggere.

– Jeg kender ikke de nøjagtige tal, men dengang vi flyttede til Strøby Egede, var der vel omkring 700-800 boliger. I dag er her 1.300 boliger, inklusive storparcellerne. Der er kommet en masse tilflyttere til byen, og de kommer fra alle verdenshjørner, fortæller Georg, der er den længstsiddende formand i foreningen.

Fik ikke eget postnummer

Ligesom byen har udviklet sig og ændret karakter, har også foreningen ændret sig i årene, der er gået.

– Foreningen blev stiftet i 1941. I årene efter krigen blev der afholdt en del arrangementer såsom andespil, høstfest, julefest, fastelavnsfest og foredrag i forsamlingshuset, det der i dag er selskabslokaler, fortæller Georg, der øvrigt har nedfældet foreningens 78-årige historie på foreningens hjemmeside, sebg.dk.

– Arrangementer var vældige populære, men det døde i takt med, at fjernsynet vandt frem. I løbet af 1970’erne fik alle fjernsyn, og i bestyrelsen vidste vi, at vi ikke skulle arrangere noget på de aftener, hvor der var fodbold på tv, husker han.

Strøby Egede har som bekendt postnummeret 4600 Køge, og er også på mange måder Køge-rettet, selvom byen i forbindelse med kommunesammenlægningerne blev en del af Stevns Kommune. Fra stranden er det nabobyen Køge man ser, mange af byens borgere passerer Køge på deres vej til og fra arbejde, og når der skal shoppes, er afstanden kortere og udvalget større i Køge end Store Heddinge.

– Faktisk forsøgte vi engang at få vores eget postnummer. Daværende borgmester Poul Arne Nielsen havde inviteret postmesteren fra Køge herud, men det lykkedes ikke, fortæller Georg.

– Vi har igennem tiden haft meget god dialog med og gode kontakter til kommunen, hvilket er vores opgave som borger- og grundejerforening. Og samarbejdet i bestyrelsen har almindeligvis været godt, summerer Georg op.

At han ikke har fulgt sin kones anmodning om at stoppe tidligere skyldes, at det ikke har været let at finde nye folk til bestyrelsen. Det er nu lykkedes, hvilket glæder Georg, som sidste år fik en blodprop. Det var et wake up call om at passe godt på sig selv – det har han gjort, og han har det godt i dag.

Mr. Omfartsvej

Strøby Egedes støt stigende indbyggertal har som naturlig konsekvens også betydet et stigende antal trafikanter, der pendler til og fra arbejde. Det har i mange år været et stort ønske for mange af byens indbyggere at få etableret en omfartsvej, der kan aflaste trafikken gennem byen. Det gælder også Georg:

– Der er mange, som har kaldt mig Mr. Omfarstvej. Vi har talt om den omfartsvej i så mange år, at det næsten fortoner sig, hvor længe, siger han, og fortsætter:

– Jeg kan huske at vi i bestyrelsen i midt 80’erne gik rundt og ringede på folks døre for at undersøge, hvor mange der gerne ville have en omfartsvej for at få trafikken ud af byen. 80 procent skrev under på, at det ville de gerne, 10 procent var ikke hjemme, og resten svarede enten ved ikke eller nej.

Med i ‘modstandsgruppe’

Trafikken er kun blev tættere siden dengang, og Georg er ikke i tvivl om, at omfartsvejen stadig er et stort ønske for mange borgere i Strøby Egede. Også statsvejen har han en klar holdning til, og den seneste udmelding om en sydlig forbindelse til motorvejsnettet, ser han ikke som den rigtige løsning. Derfor er han blevet en del af en såkaldt ’modstandsgruppe’, der arbejder sammen om at få flyttet statsvejen nordpå.

– En sydlig løsning er en ufattelig dårlig investering. Jeg tror ikke på, at det går igennem, det ville være en historisk fejltagelse, slutter den nu tidligere formand for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening.
rmh

Skriv en kommentar