(Last Updated On: 6. september 2017)

Stevns Kommune reagerede før Miljøstyrelsen

Stevns: Flere steder i Danmark opdager man nu for store mængder af pesticider fra ukrudtsmidlet chloridazon i drikkevandet.

Også lokale problemer

GEUS – De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – har kigget på data fra samtlige vandværker i Danmark.

Her viser det sig, at der 87 gange de sidste fem år er der fundet sprøjtegifte over grænseværdien.

Det er blandt andet glyphosat, Bentazon og 11 andre sprøjtegifte er fundet i drikkevand i koncentrationer over grænseværdien.

Strøby ladeplads Vandværk har to gange overskredet grænseværdien for giftstoffer.

Vandværker fik henstilling

I sidste uge besluttede Miljøstyrelsen, at alle landets vandværker nu skal testes for de omtalte pesticider.

Men Stevns Kommune reagerede hurtigt på GEUS-undersøgelser, og sendte før Miljøstyrelsens afgørelse en henstiller til alle kommunens vandværker om, at de får undersøgt alle boringer for chloridazon og desphenyl-chloridazon.

Ingen aktuel sundhedsrisiko

Sanne Bagge Petersen, som er natur og miljømedarbejder i Stevns Kommune, henviser til Miljøstyrelsen, som udtaler, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med fund i de koncentrationer, som der har været tale om.

– I boringerne tages der analyser hvert 4. eller 5. år afhængigt af hvor meget vandværkerne indvinder, forklarer Sanne Bagge på spørgsmålet om hvornår der er et overblik over de nye analyseprøver på Stevns.

– For at vi kan kræve, at der fremover altid skal analyseres for chloridazon, så skal vi vurdere, at stoffet er anvendt i vandindvingsoplandet og dermed udgøre en trussel for grundvandet. Det vil sige, at det kræver en konkret vurdering ved hvert enkelt vandværk, slutter hun.
sky

 

Skriv en kommentar