(Last Updated On: 2. november 2018)

Hele ugen har der været temauge på Strøbyskolen, og emnet for ugen var FN’s 17 Verdensmål. Nogle af eleverne fra udskolingen afviklede torsdag eftermiddag et Unicef-Moveathon, og her blev der gået, løbet og cyklet 18.120,22 kroner ind til medicin til børn i Afrika. Se billederne fra sponsorløbet (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Strøby Egede: Hele ugen igennem har Strøbyskolen haft temauge om FN’s 17 Verdensmål.

Alle elever og lærere på skolen – fra både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen – har arbejdet på forskellige måder med de 17 fastsatte mål, som skal være med til at sikre en bæredygtig udvikling i verden.

Der er temaugen igennem blevet arbejdet på tværs af klasserne med forskellige emner og temaer.

Nogle elever har været i køkkenet og sløjdlokalet, mens andre har arbejdet med musik og været til bongotrommekoncert, og andre endnu har været på besøg på havnen i Køge. Der har også været opgaver med fokus på miljø og grundvand, og tre elever har skrevet en sang om ligestilling mellem kønnene.

Moveathon

Sponsorgruppen, der arrangerede Unicef Moveathon: Bagerst fra venstre er det Caroline Høj, Sebastian Dyrvig, lærer for 9. årgang Henriette Bøgeskov, forrest fra venstre ses Silke Vinzentsen og Caroline Skov. Sidste medlem af gruppen, Julie Bernth, havde travlt med klistermærkerne. (Foto: Rikke Michael Hansen)

I udskolingen blev der torsdag eftermiddag afviklet sponsorløb, hvor alle udskolingseleverne kunne vælge enten at gå, løbe eller cykle.

Fem elever fra 9. årgang udgjorde sponsorgruppen: Caroline Høj, Sebastian, Silke, Caroline Skov og Julie Bernth. De havde hele ugen travlt med at arrangere løb, et Moveathon med tre ruter af forskellig længde, hhv. en gårute på 2 km., en løberute på 3 km. og en cykelrute på 4 km.

Alle elever – de er omkring 230 i udskolingen – havde på forhånd fundet en sponsor, som skulle donere et beløb for hver gået, løbet eller cyklet kilometer. Typisk en forælder eller bedsteforælder, som gerne ville støtte det gode formål. Beløbsstørrelsen måtte sponsoren selv bestemme.

Efter frokost og fællesbriefing i kantinen, blev løbet sat i gang fra græsarealet langs parkeringspladsen ved skolen.

Alle deltagere var forinden blevet udstyret med et kontrolkort, hvori der skulle sættes klistermærker for hver gennemført runde – det var nemlig tilladt at gå, løbe eller cykle ruten mere end én gang, for jo flere kilometer, des flere penge til Unicef, som havde fremsendt kasser med materiale til sponsorgruppen til brug for afviklingen af løbet.

– Vi har været i gang med at arrangere løbet siden mandag. Det har været rigtig skægt, og alle har været med på idéen, fortalte Silke fra sponsorgruppen, da alle deltagerne var blevet sendt afsted på de respektive ruter.

Sammen med de andre fra sponsorgruppen stod hun klar med klistermærker, hver gang en deltager kom tilbage til startområdet.

18.120,22 kr. til medicin

Det lykkedes eleverne at gå, løbe og cykle imponerende 18.120,22 kroner ind, og så manglede der ved redaktionens deadline endda et par enkelt beløb fra mobilepay.

– Vi er meget positivt overraskede, selv havde jeg regnet med omkring 5.000 kroner, nogle af de andre i gruppen havde håbet på 7.000 og 10.000, så ja, vi er meget glade, sagde Silke, da sponsorgruppen fredag formiddag havde opgjort resultatet.

Især løberne gik all in, og flere af dem fik løbet alle 12 klistermærker hjem i deres kontrolkort.

Den elev, der fik motioneret flest penge ind til det gode formål, endte med et beløb på 920 kroner.

– De indsamlede penge går til Unicef, som bruger dem til at købe medicin til børn i Afrika, oplyste Caroline Skov.

Beløbet kan hjælpe mange børn. Ifølge Unicef koster en vaccine med mæslinger 1,10 kr. For 4 kr. kan man købe poliovaccine til fem børn. 100 børn kan for 36 kroner blive behandlet for dehydrering med en sukker-salt opløsning, mens 139 kr. kan række til nok malariamedicin til at behandle 30 børn.

Super flot ’gået’!
rmh

De 17 Verdensmål

For at bekæmpe fattigdom og ulighed og sikre en mere bæredygtig udvikling har FN vedtaget verdensmålene for bæredygtig udvikling – også kaldet 2030-målene.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

De 17 mål er:

1 – Afskaf Fattigdom
2 – Stop sult
3 – Sundhed og Trivsel
4 – Kvalitetsuddannelse
5 – Ligestilling mellem Kønnene
6 – Rent Vand og Sanitet
7 – Bæredygtig Energi
8 – Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst
9 – Industri Innovation og Infrastruktur
10 – Mindre Ulighed
11 – Bæredygtige Byer og Lokalsamfund
12 – Ansvarligt Forbrug og Produktion
13 – Klimaindsats
14 – Livet i havet
15 – Livet på land
16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17 – Partnerskaber for handling
Kilde: danida.dk

Skriv en kommentar