(Last Updated On: 9. november 2021)

Slut med malkekøer ved årsskiftet

Godsforvalter Carsten L. Jakobsen har måtte tage en “tung beslutning“ om at stoppe med malkekøer på Gjorslev. (Foto: Klaus Slavensky)

Landbrug: Godsforvalter Carsten L. Jakobsen kunne i sidste uge meddele det, som han kalder en tung beslutning.

Ledelsen af godset har nemlig truffet en beslutning om at afvikle kvægbruget på Gjorslev, hvor der har været en lang tradition for at have køer.

For dyrt med nyinvestering

Der er flere årsager til, at Gjorslev vælger at afvikle kvægbruget, og de to primære er, at godsets malkekarrusel er ved at være nedslidt, og det vurderes at være en for stor og risikofyldt at investere i et nyt malkeanlæg.

Samtidigt finder godsforvalteren, at det er svært at have et konkurrencedygtigt kvægbrug på Stevns, hvor jorden bedst egner sig til salgsafgrøder frem for grovfoder til køer.

– Vi tror fortsat på en god fremtid for dansk mælkeproduktion, og at de danske mælkeproducenter skal være med til at imødekomme den stigende globale efterspørgsel på animalske produkter, siger Carsten L. Jakobsen og uddyber:

– Men på Gjorslev har vi ikke et staldanlæg og en geografisk placering, der gør, at det kan betale sig at have køer. Vi har haft meget glæde af at have køer på Gjorslev igennem årene, og det er trist, at der snart ikke længere er køer på Gjorslev. Der skal lyde en stor tak til alle de mennesker, der har været en del af kvægbruget på Gjorslev gennem årene, oplyser han.

Staldene bliver tomme og det sidste muh vil lyde fra årsskiftet, når Gjorslev afvikler sin mælkeproduktion. (Foto: Gjorslev Gods)

Slut senest januar 2022

Gjorslev Gods har i dag 350 køer plus opdræt, og dyrene vil blive solgt til en eller flere andre besætningsejere, der er i gang med at udvide mælkeproduktionen. De kommer formentlig dermed til Jylland, mener Carsten L. Jakobsen.

”Fra hvornår stopper I mælkeproduktionen?”

– Så snart vi har lavet aftale med andre mælkeproducenter om at overtage vores køer. Vi forventer en endelig afvikling med de sidste køer ultimo december eller primo januar.

”Hvilken indtægt har det givet jer per år, og hvordan erstatter I nu denne indkomst?”

– Økonomisk har der været underskud på mælkeproduktionen i en del år. Vi har arbejdet på en turn-around, og i den forbindelse erkendt at vi ikke kan forbedre indtjeningen så meget, at der kommer et positivt nettoresultat fra mælkeproduktionen. Især da vi også står over for en større investering, da nuværende malkekarrusel er nedslidt.

”Betyder det afskedigelse af personale, og hvad skal der ske med stalde og maskinel?”

– Vores faste personale her selv set retningen og har søgt andre veje. Så har vi 2 elever i stalden, som vi fremover ikke skal have. Dem hjælper vi godt på vej til en ny læreplads, indtil de skal på skole til sommer. Vi kommer således ikke ud i en decideret fyringsrunde. Vi håber fremover at finde nye udviklingsområder, så vi igen kan udvide og skabe flere arbejdspladser på Gjorslev. Vi går nu i gang med at vurderer alternative muligheder for anvendelse af vores kvægstalde. De maskiner og andet inventar der omfattes af mælkeproduktionen, og som fortsat kan anvendes, vil blive solgt til andre mælkeproducenter, lyder svaret fra godsforvalteren.

Skriv en kommentar