(Last Updated On: 3. marts 2021)

Dialog og samarbejde betyder meget for mig, siger den nye godsforvalter

Af Klaus Slavensky

Godsforvalter Carsten L. Jakobsen forestiller sig hesteturisme i de smukke game staldbygninger, og i øvrigt satser Gjorslev på meget mere oplevelsesøkonomiske aktiviteter. (Foto: Klaus Slavensky)

Erhverv: Det ligger næsten gemt i mellemnavnet Ladegaard, at Carsten L. Jakobsen skulle have med landbrug at gøre.

Et hurtigt kig i hans CV bekræfter en karriere med uddannelse fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskolen, chefkonsulent i bl.a. Midtjysk Landboforening, BG-bank og Sønderjysk Landboforening, før han for ét år siden startede som godsforvalter på Gjorslev.

Startede februar 2020

Den 56-årige agronom solgte familiegården ved Vejle, pakkede al sit habengut og blev stevnsbo den 1. februar 2020.

– Da børnene fløj fra reden, ville jeg prøve noget nyt, forklarer han, for han er den slags person, som altid har mod på at kigge fremad, og man kan også forvente nye vinde på godset, som blev opført ca. 1396-1400 af roskildebispen Peder Jensen Lodehat.

I 1700-tallet fungerede Gjorslev først som ryttergods for det nationale rytteri under Kronens ejerskab og siden for slægten Lindencrone og Scavenius. Fra 1925 har det været i slægten Tesdorpfs eje, og Jens Tesdorpf, som blev biotekingeniør fra DTU i 2020, har overladt den daglige drift til Carsten L. Jakobsen.

Herregårdenes Dag

Godset er i dag på 1.650 hektar, hvoraf 880 er landbrug, delt op mellem Gjorslev og Søholm avlsgårde, og 770 hektar er skov. I skovens østlige ende findes desuden Traktørstedet Bøgeskoven, som er forpagtet ud.

– Jeg er ansat til at skabe mere åbenhed og udvikle godset til en moderne virksomhed, fortæller Carsten L. Jakobsen, mens han sidder i Danmarks ældste og bedst bevarede middelalderslot.

– Godsejeren og jeg vil åbne slottet op på en ny måde. Vi nåede at holde åbent hus i forbindelse med Herregårdenes Dag i 2020, og den tradition vil vi fortsætte med. Der vil være rundvisning, boder med mad og drikke samt kunsthåndværk i vores historiske allé, Bredgade, og rundvisning på selve slottet, oplyser han.

”Føler mig godt modtaget”

Carsten L. Jakobsen brugte sin første tid på Stevns til at komme ud i lokallivet, og den fitte, slanke godsforvalter kom straks med i en løbeklub, for det betyder meget for ham at være i god form, og interessen for idræt og atletik begyndte tidligt i Sønderjylland, og har også medført samarbejde med Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI).

– Bøgeskoven skal fortsat være åben for DGI’s traditionsrige gymnastikstævne, hvor også de lokale gymnastikforeninger kan deltage, forklarer godsforvalteren, som føler sig meget godt modtaget på Stevns.

Men hverdagen er andet end ’åbent hus’ og starter for Carsten L. Jakobsens vedkommende kl. 7, hvor han sammen med driftslederen har ansvaret for 19 medarbejdere, værksted, stalde, mark- og skovdrift.

– Jeg er nok mest på kontoret, men vil ikke være en fjern godsforvalter. Men jeg har ansvaret for regnskab og omsætning, og i juli sidste år indførte vi et nyt økonomisk system, hvorved vi kan analysere virksomhedens drift, som bl.a. omfatter 350 køer, som går løse i staldene, da vi satser på dyrevelfærd. Vi er ikke økologer, idet vores marker ikke egner sig til afgræsning, derfor gør vi meget for, at køerne har det godt, ligger i strandsand og så videre, forklarer han.

Udover den daglige drift har Gjorslev Gods også 50 lejemål, hvor mange har egne vandværker og det hele kræver overblik og vedligeholdelse.

Et symbolsk tegn på Gjorslev Slots nye åbenhed er den konkrete rydning af misvækst ved den gamle voldgrav.

Drift, natur, kultur

Den etårs jubilerende godsforvalter har fingeren på pulsen, og taler om skovdrift med stor faglighed, men kalder også det gamle savværk for en kulturperle.

– Vi kan sagtens forene det at have en avlsgård, have travlt med høst, fælde træer, plante nye og sælge flis til træindustrien med vores ønsker om biodiversitet og mange gæster i skoven, hvor vi jo også forener driften med jagt som indtægtskilde, understreger han, før han vender tilbage til fremtidsscenarier om det ’åbne gods’.

– Vi vil fortsætte med den tidligere godsejer, Peter Henrik Tesdorpfs store lidenskab for klassisk musik, og afholde matinéer på slottet. Men vi tænker også i større skala med udlejning til arrangementer, sommerkoncert i parken i samarbejde med lokale kræfter. Turismen til det kommende Besøgscenter er vi i dialog om med Stevns Erhvervsråd, Verdensarv Stevns og Stevns Kommune, ligesom med Koldkrigsmuseet, kommer det som skudsalver fra forvalteren, der fortsætter:

– Vi har en del smukke gamle landbrugsmaskiner, der kunne udgøre en udstilling i samarbejde med f.eks. Østsjællands Museum, et slags ”kulturcenter” der kombinerer moderne landbrug og skovdrift med historiens arv, det lokale, kultur- og sportsarrangementer, så Gjorslev bevarer sin status og forener den med åbenhed, lyder mantraet fra Carsten L. Jakobsen.

Nyhed: Hesteturisme

Godsforvalteren har også et nyt kort i ærmet: hesteturisme.

Midtergaden “Bredgade” som er omkranset af bygninger, opført af Frederik IV, da Gjorslev var ryttergods, er gamle bindingsværkbyggede hestestalde.

– Her påtænker vi at undersøge muligheden for hesteturisme, der måske kan kombineres med overnatning. Ja, og pirre nysgerrigheden for stevnsk madkultur. Ligesom vi gør med Traktørstedet i Bøgeskoven, hvor vi også samarbejder med Bøgeskov Havn. Man kan sagtens forestille sig overnatningsmuligheder i området, og vi stiller gerne areal til rådighed for en mobilmast, smiler han, og hentyder dermed til den aktuelle dårlige mobildækning ved Bøgeskoven, som nok ikke tilfredsstiller en øget turisme.

Godsforvalter Carsten L. Jakobsen stiller sig ved voldgraven og viser hvordan man har fjernet småkrat og buskads, så slottet syner af mere.

– Det er symbol på vores åbenhed, lyder det muntret fra forvalteren, der også fortæller, at DR flere gange har filmet på stedet, og at Filmskolen har brugt lokaliteterne, fordi Gjorslev Gods egner sig godt til filmproduktion og events.

– Her er jo bare så dejligt, og det har været nemt for mig at falde til, siger Carsten L. Jakobsen med eftertryk.

Skriv en kommentar