(Last Updated On: 9. november 2021)

Valgmøderne præges meget af negative emner.

Elendig økonomi, unge kan ikke opføre sig ordentligt, få ansatte i døgnplejen, svært at få dagplejere, de gamle får gammel mad, få cykelstier, offentlige bygninger vedligeholdes ikke, for få pædagoger, haller, kunststofbaner, atletikbaner, grøn natur, biodiversitet, p-pladser – jeg kunne blive ved.

Jeg synes ikke, det står helt galt til i Stevns Kommune.

Budget 2022 er på plads med en sund økonomi. Langt de fleste af vore unge opfører sig ordentligt. Arbejdsløsheden er heldigvis lav, og så bliver personale svært at rekruttere. De fleste ældre er rigtig godt tilfredse med mad fra Hotherhavens køkken, og et nyt plejehjem er på vej. Cykelstier anlægges, så langt økonomien rækker.

Stevns gøres mere attraktiv med en ny hal i Store Heddinge lige om lidt. Vi tænker grønt og biodiversitet ind i alle projekter. Østbanen fornys, statsvej, Klint og center, sandstrand, mødesteder, – meget mere er på vej, læs ”12 Stevnsmål”.

Skulle vi ikke alle tale Stevns op og ikke ned? Tag Ja-hatten på, tryk på Pyt- knappen og dele de gode ideer og visioner, som alle også har? Det vil jeg gøre.

God valgkamp i Stevns

Anne Munch
Nr. 2 hos Socialdemokratiet Stevns

Skriv en kommentar