(Last Updated On: 15. oktober 2020)

Borgmester Anette Mortensen gør klar til kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober, hvor der skulle stemmes om Stevns’ budget for 2021 i rådhusets kantine, så der var god plads til borgerdeltagelse trods corona-restriktioner.
Til venstre for borgmesteren ses kommunaldirektør Per Røner og Venstres gruppeformand Bjarne Nielsen.
(Foto: Henrik Fisker)

 

Politik: Budget 2021 for Stevns Kommune blev ikke overraskende vedtaget under 2. behandlingen på kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober, da partierne bag budgetforliget på forhånd udgjorde 15 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer.

Begrænset enighed

Heller ikke uventet faldt der knubbede ord mellem flertalsgruppen (S,V, R,C) og de to oppositionspartier Nyt Stevns og Dansk Folkeparti; Enhedslisten havde indgået forlig med flertalsgruppen.
Alle var dog enige om at stemme ja til, at der til budgettet blev anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og at kirkeskatteprocenten blev fastholdt uændret til 1,10 procent, ligesom Kommunernes Landsforenings vejledende taksttabel på udsatte børne- og ungeområdet blev godkendt.

Nej til Nyt Stevns

Der var reelt kun to budgetforslag der blev stemt om, og det ene fra Socialdemokratiet, Radikale, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten blev vedtaget med 15 stemmer for, og mod stemte Dansk Folkepartis to stemmer og tilsvarende to stemmer fra Nyt Stevns.
Nyt Stevns havde udarbejdet eget budgetforslag, som partiets to medlemmer stemte for, DF undlod at stemme og de øvrige 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte mod.
Det samme afstemningsresultat gjaldt for Nyt Stevns’ forslag om at tilføre Café Stevnen 150.000 kr., og det på trods af, at Enhedslisten havde ønsket det samme som forhandlingsoplæg til budgetforliget, men Jan Jespersen (Ø) sagde bagefter, at det stadig var et ønske, men at partiet på dette punkt var bundet af forligsaftalen.

Skattestigning i 2021

Summa summarum: Stevns Kommune har fået et budget 2021, hvor udvalgte fokuspunkter kan læses andet sted i denne avis.
Kommunalbestyrelsens flertal vedtog med budgettet, at skatten sættes op med 1 procent og ender på 26 pct, i 2021, ligesom en række kommuner allerede havde i indeværende år, bl.a. Faxe.
På Stevns betyder stigninger, ifølge kommunens økonomiforvaltning, at den årlige merskat bliver 2.146 kr. i gennemsnit per skattepligtig borger og per familie, som havde en A-skattepligtig indkomst i 2019 på 261.057 kr., hvilket rundt regnet er under 200 kr. om måneden per to personer.

sky

Se også: Det indeholder budget 2021

Se også Glæde og vrede over vedtaget budget 2021

Skriv en kommentar