(Last Updated On: 11. februar 2020)

Det er dejligt at læse, at Nyt Stevns er stolte af Stevns. Det er vi også i Socialdemokratiet.

Stevns rummer en lang række af ting, der kan skabe glæde og tilfredshed. Det kan være glæden ved naturen, ved fællesskabet, hvor man bor eller det rige foreningsliv.

En anden ting, der betyder noget for os i Socialdemokratiet, er den velfærd, vi som kommune kan levere til vores borgere. Derfor er vi i Socialdemokratiet også meget tilfredse med de sidste tre års budgetter.

Alle tre budgetter har haft fokus på den borgernære velfærd og over perioden er det ved fælles hjælp lykkes at hæve den kommunale velfærd. I Socialdemokratiet mener vi dog, at der fortsat er et stykke vej, før vi er i mål. Der findes en lang række undersøgelser og tal, der sammenligner kommunerne, og af dem alle fremgår det, at Stevns økonomisk set, er en af de mest veldrevne kommuner i landet. Vi har lave udgifter på alle områder.

Derfor vil det også være katastrofalt, hvis Stevns kommune ved en ny udligningsreform tildeles et mindre tilskud. Det vil gå stik modsat af, hvad regeringen og øvrige politikere på Christiansborg siger, der er målet med en reform. Målet er at skabe mere lige vilkår for at levere kommunal service i alle landets kommuner. På Stevns vil udspillet dog have den modsatte effekt og det kan vi ikke acceptere.

Derfor er jeg også forundret over, at Nyt Stevns ikke er overrasket over udspillet, men blot ser ud til at læne sig tilbage og opfordre flertalsgruppen til at bremse op og få økonomien til at passe. Jeg går ud fra, at Nyt Stevns også kender til den kommunale service, vi har på Stevns. Måske burde min overraskelse ikke være så stor, når man læser Nyt Stevns budgetforslag for de sidste to år.

Nyt Stevns mener jo, at vi kan spare på alt fra folkeskolen til ældreplejen. Denne tilgang vil skabe voldsomme forringelser for alle borgere på Stevns og i min optik betyde en afvikling af Stevns, i stedet for en udvikling. En udvikling, der kan fastholde stoltheden ved at bo på Stevns.

I Socialdemokratiet på Stevns er vi i fuld gang med at fortælle vores politikere på Christiansborg, hvor i deres udspil der er fejl og mangler. Vi tror på, at regeringen i forhandlingerne med folketingets øvrige partier får rettet den nye udligningsreform til, så Stevns bliver tilgodeset på en anden måde end i det første udspil. Hvis dette ikke sker, har den nuværende og ansvarlige flertalsgruppe på Stevns allerede i budget 2020 taget højde for den situation, hvor vi ikke bliver tilgodeset i en ny udligningsreform.

Vi har altså ikke, som Nyt Stevns påstår, lavet budget ud fra en tro på, at en ny udligningsreform tilgodeser Stevns, men ud fra, at vi på Stevns skal have et ordentligt kommunalt velfærdsniveau.

Med venlig hilsen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Henning Urban Dam Nielsen
Socialdemokratiet på Stevns

Skriv en kommentar