(Last Updated On: 4. februar 2019)

En tak for processen og klapsalver fra borgerne i Valløby sluttede aftenen af, da Stevns Kommune torsdag havde indbudt til borgermøde om og fremlæggelse af det forslag til en udviklingsskitse for deres by, som frem til 4. marts er i høring

Borgermødet blev afholdt i Strøbyskolens kantine.

Strøby Egede: Stevns Kommune havde torsdag aften i sidste uge indbudt til det andet borgermøde i forbindelse med udarbejdelsen af en udviklingsskitse for Valløby.

På mødet var en fremlæggelse af, hvad landsskabsarkitekterne Zoffmannholm havde fået ud af den workshop om udviklingen i Valløby, som mange borgere fra Valløby deltog i den 25. oktober sidste år.

Tak for dialogen

En workshop, som kom i stand efter at processen med en ny lokalplan og kommuneplan blev stoppet i september 2018 af det daværende Plan- og Teknikudvalg.
Borgerne i Valløby oplevede dengang et demokratisk underskud, hvor man mente, at beslutningen var truffet på forhånd på baggrund af et ønske fra en entreprenør, der gerne ville bygge op til 100 nye boliger i område.

Som afslutning på torsdag aftens borgermøde bad Jakob Scharf fra Valløby om ordet, hvor han henvendte sig direkte til både forvaltningen og politikerne i Stevns Kommune.

– I fortjener stor ros for den her proces. I har lyttet til, hvad vi havde at sige, og det kan vi kun være tilfredse med. Og den allervigtigste lære, vi kan tage med her fra i aften må vel være, at vi alle får en fælles forståelse for den udvikling, vi alle sammen gerne vil have for vores by. Så tak for dialogen, og at I har lyttet til os, sagde han, hvilket sammen med de cirka 70 fremmødtes klapsalver satte punktum for lidt over to timers borgermøde i Strøbyskolens kantine.

Grundlag og retning

Som indledning på aftenen sagde formanden for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget (PMT), Flemming Petersen (V):

– Processen munder ud i en udviklingsskitse, som vi håber kan danne et fælles dialoggrundlag og udstikke retningslinjer for både politikere, forvaltning og borgere, der sikrer at Valløby også i fremtiden vil opleves som et unikt lokalsamfund, med et velbevaret kulturhistorisk miljø og hvor det er rigtig godt at bo.

Han pegede på, at formålet med arbejdet med udviklingsskitsen fra PMT-udvalgets side har været at afdække og analysere de kvaliteter og potentialer, der er i Valløby i dag, at udpege de områder og kvaliteter som man ønsker at bevare i byen, samt at pege på områder, hvor der kan være mulighed for at udvikle byen i fremtiden.

Antal boliger, trafik mm.

Undervejs var der flere spørgsmål fra de fremmødte. En spørger ville gerne have svar på, hvor mange boliger man fremtidig kunne forvente, at Valløby skulle udbygges med?

– Det kan vi ikke svare konkret på, andet end vi selvfølgelig har bemærket, at noget af det, der tydeligt fremgår er allervigtigste for borgerne i Valløby, det er en nænsom landsbyudvikling, lød udvalgsformandens svar.

Flere spørgsmål gik i retning af trafikspørgsmål, og her måtte både forvaltning og udvalgsformand påpege, at der i udviklingsskitsen ikke er gået i dybden med en trafikanalyse, hvilket vil være påkrævet for, at man kan konkretisere den trafikale udviking i området.

Økonomi

Der blev også spurgt ind til finansieringen af de mange fine tiltag, som er beskrevet i udviklingsskitsen.

– Kommunen kan ikke løfte finansieringen alene. Her må vi sige, at eksempelvis den beskrevne udvikling af p-pladsen ved kirken til at blive et kirketorv, som binder forsamlingshuset og kirken mere sammen, der vil det være oplagt at søge fonde. Så et samspil mellem kommunen, borgere og fonde er nøglen til at få sat skub i udviklingen. Og selvfølgelig er der nogen ting, vi er forpligtiget til at finansiere, og et påtager kommunen sig selvfølgelig, sagde Flemming Petersen.

I den sammenhæng supplerede det radikale medlem af PMT med, at kommunen også har en landsbypulje, der kan søges.

Flere pegede også på, at det var vigtigt at tænke på ældreboliger i Valløby, men at det kræver, at lokalplanerne bliver ændret, så det kan føres ud i livet.

Nu er udviklingsskitsen i høring frem til 4. marts, og det er i den sammenhæng vigtigt at få nedfældet sine forslag og indsigelser og sendt dem til kommunen via stevns.dk under »Høringer og offentliggørelser«.

Skriv en kommentar