(Last Updated On: 28. april 2015)
Ungdom

Ungdomsrådet har holdt generalforsamling, og de unge har mange konstruktive forslag til fritidslivet. (Foto: Ungstevs)

Stevns Ungdomsråd har afholdt generalforsamling i Munkegården i Store Heddinge. Der mødte knapt 30 engagerede og motiverede unge op

STEVNS: Formand for Ungdomsrådet, Jeppe Andersen, bød velkommen og DJ gutterne ”Juul & Diamant” blev valgt som ordstyrere. De tog straks fat på opgaven, og efter et par underholdende jokes, gav de ordet til formanden. Jeppe Andersen orienterede om, at Ungdomsrådet efter en stille periode uden fast forankring i det kommunale system, nu var lagt ind under Ungstevns, og det har bl.a. medført en større aktivitet med en særdeles indholdsrig studietur til Tjekkiet, hvor man var blevet introduceret til de uddannelsesmæssige vilkår, de unge har i dette land. Der blev i denne forbindelse knyttet nogle kontakter, som søges udviklet.

Konstruktive forslag
Efter formandens beretning havde alle deltagere mulighed for at komme med indlæg, ønsker og forslag. Her blev der for alvor udvekslet ideer og synspunkter. Det ene velmotiverede og konstruktive indlæg fulgte det andet. Bl.a. var der forslag om at udvikle nogle af de Stevns’ dejlige rekreative områder, således at man indlagde forskellige motionsredskaber på i forvejen etablerede ruter i naturen. På den måde kunne man, udover nogle motionsmæssige gevinster, også udvikle et større ejerskab og en hensigtsmæssig adfærd i vores fælles natur.

Pusterum til de unge
Et andet yderst tankefuldt indlæg var ideen om at skabe nogle unge ”meeting points” i tidsrummet efter skoletid. En masse ting og vilkår er blevet ændret i forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen. Det er, som om at det etablerede fritidssystem endnu ikke er blevet gearet til disse nye vilkår, som også betyder, at de unge er længere tid i skole. Derfor fremgik det på generalforsamlingen, at mange unge føler, at de har brug for et pusterum imellem skolegang, lektielæsning og private aktiviteter. Et pusterum hvor man kan mødes, udveksle dagens oplevelser, hænge ud mv, inden man går videre i dagens program. ”Et synspunkt som Ungdomsrådet naturligvis vil tage fat på, som en vigtig opgave sammen med de øvrige input”, siger Jeppe Andersen til Stevnsbladet. Ungdomsrådet er: Rådet kom til at bestå af Sofie-Amalie Andersen, Julie Kristensen og Cecillia Petersen fra Rødvig, Nina Plov Madsen, Lucas Jeppesen, Magnus Voigt og Celine Nilsson fra Store Heddinge, Jannick Houe Sigerslev, Oliver Lindenskov Magleby, Jonathan Melchor Strøby, Jeppe Andersen, Strøby Ladeplads, Katrine Clausen Strøby Egede og Casper Andersen Hårlev. En bred repræsentation fra hele kommunen. Rådet går nu i gang med at konstituere sig og tage fat på de mange spændende opgaver, ideer og forslag, som kom frem på generalforsamlingen. Man kan gå ind på Ungdomsrådets Facebookside, stevnsu og følge udviklingen i disse processer.

Skriv en kommentar