(Last Updated On: 23. marts 2016)

26msb rmhTilhørere GF soci
(Foto: Rikke Michael Hansen)

Flere aktuelle emner fik tale- og debattid ved årets generalforsamling hos Socialdemokraterne på Stevns, heriblandt fredningssagen, arbejdstilsynets påbud på rådhuset og en nordlig linjeføring af statsvejen, som kun vil få støtte fra S, såfremt der etableres en omfartsvej udenom Strøby Egede. Flere i forsamlingen satte spørgsmålstegn ved beslutningen om placering af et besøgscenter i Boesdal

Af: Rikke Michael Hansen

store heddinge: I sin politiske beretning fremhævede gruppeformand og kommunalbestyrelsesmedlem, Steen S. Hansen, mulighederne for, at en ny flertalsgruppe er på vej i kommunalbestyrelsen, og han noterede sig det gode samarbejde med kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Enhedslisten, Radikale Venstre og løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen.
I beretningen var desuden kritik af den nuværende flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen – blandt andet i forhold til fredning, turisme, infrastruktur og arbejdsmiljø.

Verdensarven ligger stille
– Vi er glade for, at vi kunne stemme borgmesterens eget forslag igennem, når han nu selv fik gummiben. Det er mig helt ubegribeligt, at en bræmme på 25 meter langs Stevns Klint – som er et af de 197 steder i verden, der er helt unik for nuværende og fremtidige generationer – ikke skulle fredes. Det har aldrig været et tvivlsspørgsmål for os, sagde Steen S. Hansen.
Han efterspurgte i den sammenhæng fremdrift i udviklingen af turismen på Stevns, med Verdensarven som løftestang.
– Det har ligget stille, stort set lige udnævnelsen. Det er simpelt hen utroligt, at vi helt har mistet momentum i denne sag. Udvikling og fremdrift forhindres af politiske benspænd og interne uenigheder og stridigheder, som nu er kendt af offentligheden – der rækker langt uden for Stevns. Det kan og skal vi gøre bedre, sagde han.

Arbejdstilsyn og statsvej
Andre sager medførte også kritik fra gruppeformanden til den siddende flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen.
– Arbejdsmiljøsagen har adresse hos to navngivne personer/politikere – og de er ikke fra Socialdemokratiet. Desværre er der ikke nogen erkendelse af problemet. De vil ikke erkende deres rolle i sagen, hvilket jeg finder både pinligt og helt utilstedeligt, lød udmeldingen fra Steen S. Hansen.
Også statsvejen og mødet med Transportministeriet, hvor borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) og Køges borgmester Flemming Christensen (K) fremlagde deres ønsker, fik hårde ord med på vejen:
– Selvom der var et stort flertal i kommunalbestyrelsen på Stevns og en enig kommunalbestyrelse i Køge om løsning, så lykkedes det Mogens Haugaard at ødelægge 20 års arbejde, sagde gruppeformanden.
Hans udmelding var, at skal Socialdemokratiet støtte en nordlig linjeføring, er det et krav, at der kommer en omfartsvej ved Strøby Egede.
– Ja, der er naturinteresser på spil, men der er flere steder i Jylland, hvor der er bygget motorvej gennem naturbeskyttede området. Vi får brug for statens hjælp, sagde han.

Hvorfor Boesdal?
I den efterfølgende debat var et af diskussionsemnerne relateret til verdensarven: Placeringen af et besøgscenter.
– Jeg undrer mig over både placeringen i Boesdal og processen, der førte til den beslutning. Det skete uden nærmere debat, og det er nok det, der generer mig mest. Hvad var det, der foregik?, spurgte Claus Ravn, som efterspurgte en grundig undersøgelse og debat om placeringen.
Flere af de øvrige medlemmer bakkede op om hans synspunkter og stillede spørgsmål ved, om det var den rigtige beslutning. Heriblandt Gerd Visby:
– Højerup er den naturlige del af verdensarven, men borgmesteren flytter uden videre besøgscentret til Boesdal. Jeg er meget ked af, at Socialdemokraterne hoppede med på den, sagde hun.
Formand, Palle Halskov, understregede, at der ikke har været tale om et politisk spil i beslutningsprocessen:
– Der er potentiale i Boesdal. Det er her, mulighederne er størst. Hvis besøgscenteret skal være 2.500 kvadratmeter, hvis der skal være samarbejde med skoler og universiteter ifm. undervisning og forskning mm., så er der for lidt plads i Højerup, sagde formanden, og hans synspunkter blev bakket op af såvel gruppeformand Steen S. Hansen og kommunalbestyrelsesmedlem Steen Nielsen.
– Jeg synes, det ville være synd for Højerup at placere et stort besøgscenter her. Højerup er for lille til at rumme en bygning, der måske kommer til at svare til det nye Moesgaard Museum, sagde Steen Nielsen.
Efter en længere debat lykkedes det aftenens ordstyrer, Helmut Madsen, at lukke diskussionen, og han understregede, at beslutningen er truffet og ikke kan ændres.
– Vi har fået dispensation fra kystbeskyttelseslinjen, men den er bundet til en placering i Boesdal. Ønsker vi ikke et besøgscenter der, starter hele processen forfra, sagde han.

 

Skriv en kommentar