(Last Updated On: 15. november 2017)

Et mere attraktivt miljø i bymidten, husk at handle lokalt, et sted til de unge og fokus på udstykninger og nybyggeri var blandt emnerne, da borgerne i Store Heddinge fik mulighed for at stille spørgsmål til 11 kommunalvalgskandidater

Her er det Hans Christian Rasmussen fra Socialistik Folkeparti (F), som har fået ordet. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Erikstruphallen på Store Heddinge skole dannede mandag aften rammen om et vælgermøde arrangeret af byens Borger- og Handelsstandsforening. 130 borgere var mødt op for at høre kandidaternes bud på temaet for mødet: »Hvordan fremmer vi udviklingen i Store Heddinge«.

Alle ti partier samt den frie kandidat Betina Baden var repræsenteret i valgpanelet, som bestod af Hans Christian Rasmussen fra Socialistisk Folkeparti (F), Rasmus Englund fra Liberal Alliance (I), Line Krogh Lay fra Radikale Venstre (B), Thor Grønbæk fra Borgerlisten Stevns (L), Mikkel Lundemann Rasmussen fra Det konservative Folkeparti (C), enkeltkandidaten Betina Baden, Varly Jensen fra Dansk Folkeparti (O), Hans Peter Michaelsen fra Venstre (V), Sejer Folke fra Enhedslisten (Ø), Mogens Haugaard Nielsen fra Nyt Stevns (N) og Thomas Overgaard fra Socialdemokratiet (A).

Nybyggeri ja, men hvordan?

Efter velkomst fra Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforenings formand, Tim Warner, fik alle elleve kandidater tre minutter til at præsentere deres synspunkter. Flere, heriblandt Rasmus Englund, fremhævede vigtigheden af at udvikle Stevns – Store Heddinge inklusiv – med henblik på øget bosætning; herunder at udstykningerne udbydes til den rette pris, at kommunen kan tilbyde gode daginstitutions- og skoletilbud til børnefamilierne, og at forældrene engagerer sig i selvsamme.

Bosætning og byudvikling blev da også et debatemne senere på aftenen, hvor især yderfløjene Enhedslisten og Liberal Alliance udtrykte forskellige holdninger til, hvordan byen skal vokse.

Hans Christian Rasmussen talte om økologiske andelsbyggerier og alment boligbyggeri, Sejer Folke så gerne, at alle nybyggerier bliver bæredygtige og giftfri, og desuden at der etableres flere lejeboliger. Rasmus Englund forudså til gengæld, at klausuler ville gøre nye grunde usælgelige.

– Rasmus, det er en gammel liberal tankegang. Det er ligesom det vilde vesten, hvor alle kan gøre, som de vil. Vi skal sikre det grønne, bæredygtig alternativ, mere biodiversitet og et grønt fodaftryk, returnerede Sejer Folke.

Aftenens ordstyrer var Bo Drews Henriksen, som efter introduktionsrunden styrede spørgsmålene – både fra facebook og fra de fremmødte borgere.

En usleben diamant

Flere af kandidaterne beskrev den gamle købstad – Hans Christian Rasmussen kunne oplyse, at byen er opstået i 1200-tallet, og fik titel af købstad i 1441 – som en usleben diamant med et stort potentiale.

Thor Grønbæk fremhævede blandt andet bygningerne og de mange gårdmiljøer, hvor man om sommeren kunne forestille sig udendørsservering og levende musik, mens Betina Baden gerne så, at Algade blev til et hyggeligt stræde med arbejdende værksteder og med markeder, festivaller og kunst.

– Vi har jo Åbne Atelierdøre, og i Store Heddinge er der en masse gavle. Kunne man ikke forestille sig, at Store Heddinge blev det sted, folk tog hen for at se gavlkunst?, spurgte Thomas Overgaard.

Både han og Mogens Haugaard Nielsen glædede sig over, at det indenfor de seneste par år er lykkes at komme af med to af byens mest iøjefaldende »øjebæer«: Det gamle gaveri og bygningen på hjørnet af Kronhøjvej og Bjælkerupvej.

Der var dog bred enighed om, at bymidten fortsat trænger til forskønnelse.

– Men jeg vil gerne have lov at rose Materielgården, for de gør et rigtig godt stykke arbejde. Til gengæld er der nogle husejere rundt omkring, som har lidt at leve op til, sagde Mogens Haugaard Nielsen.

Handl lokalt

Detailhandlen er med til at skabe liv i byen, og allerede i introduktionsrunden opfordrede Hans Peter Michaelsen til at handle lokalt.

– Politikerne skal skabe ordentlige rammer for bosætning, men borgerne skal også selv gøre en indsats, handle i forretningerne og deltage i aktiviteterne, sagde han.

Samme opfordring kom fra flere af de øvrige politikere i løbet af aftenens debat.

Mikkel Lundemann Rasmussen ser gerne et samarbejde med Stevns Erhvervsråd om at omstille den lokale detailhandel til at gå online. Han fremhævede også erhvervsrådets raketvækstkurser, som har skabt succes for flere virksomheder.

– Det skal vi have mere af, sagde han.

Til spørgsmålet om, hvad politikerne ville gøre for at få en bank til kommunen, kom der ingen store valgløfter fra politikerne.

– Vi bliver nok nød til at acceptere, at der ikke kommer en bank til kommunen. Og så alligevel, vi har da fem banker – omend de ikke er for erhvervslivet, sagde Hans Christian Rasmussen og hentydede til COOP bank og de fem brugser i kommunen.

Ungdomspolitik og ungdomshus

Flere spørgsmål fra salen relaterede sig til det at være ung i Store Heddinge.

– Min kone og jeg har en søn på tre år, og vi overvejer seriøst at flytte fra kommunen. Som det ser ud nu, er der ikke noget for ham, når han bliver ung. I ved selv, hvad der fører med kedsomhed. Hvad vil I gøre for de unge?, spurgte Magnus Gammelgaard Brodka.

– Det er dårligt og kedeligt, at vi ikke har en børnepolitik. Jeg vil bruge 2019 til at udvikle en børnepolitik. 2019 skal være børneåret i Stevns kommune, svarede Betina Baden.

Mikkel Lundemann Rasmussen, der selv har arbejdet i Munkegården, fandt det ærgerligt, at Munkegården blev lukket, og han og flere af de øvrige så gerne, at den genopstod som ungdomsklub.

– Vi skal have en ungdomspolitik og et sted at være for de unge med gode rollemodeller, sagde Line Krogh Lay, der også nævnte, at hun flere gange i indeværende valgperiode har forsøgt at få udarbejdet en ungdomspolitik, men har haft svært ved at få det igennem hos sine kolleger i kommunalbestyrelsen.

– Men hvor er deres forældre henne?, spurgte Rasmus Englund, der gerne ser at der bliver lavet en privat klub i samarbejde med kommunen.

– Det er helt vanvittigt, at der ikke er en ungdomsklub, sagde Sejer Folke, der allerede i introduktionsrunden kom med et forslag til de øvrige politikere om at bakke op om et ungdomshus.

– Er der konsensus blandt os 11 politikere om, at hvis der er en gruppe, der gerne vil lave en ungdomsklub, så skal vi bakke op?, spurgte han de øvrige paneldeltagere.

Der var ja fra alle – omend et ’ja, måske’ fra Thor Grønbæk, et ’ja, men privat’ fra Rasmus Englund og et ’lille ja’ fra Varly Jensen.

FGU, flygtninge og infrastruktur

Flere andre emner blev debatteret.

Hans Christian Rasmussen, Betina Baden og Line Krogh Lay talte for FGU (Forberedende Grunduddannelse) og et læringscenter, som blandt andet kunne tilrække flere unge til byen.

Også infrastrukturen, både den fysiske og den mobile, blev fremhævet som nødvendig for mere udvikling.

Og så var der et spørgsmål fra en modig, ung borger, Dania fra Syrien, som spurgte panelet: Hvad synes I om flygtninge, og hvad kan de gøre for Stevns?

– Forskelligheder gør stærkt, og Dania, du er med til at gøre Store Heddinge større, svarede Line Krogh Lay, som samtidig beklagede boligsituationen med den lange afstand til Mandehoved og de manglende busforbindelser.

Flere af de øvrige var enige i, at placeringen på Mandehoved var en fejl.

– Flygtninge er en ressource, og vi skal tage imod de mennesker, der kommer, og give dem fornuftige forhold, sagde Hans Christian Rasmussen.
rmh

 

Skriv en kommentar