(Last Updated On: 14. november 2017)

Af: Karsten Skov, kandidat for Venstre Stevns

Trafik og infrastruktur står højt på dagsordenen i valgkampen på Stevns, og onsdag den 8. november var der besøg af Kristian Pihl Lorentzen (Transportordfører i Venstre) til et velbesøgt møde i Strøbyhallen.

Statsvejen er et varmt emne, men som Kristian Pihl Lorentzen sagde: »Når der bevilges penge til en forundersøgelse, sker det i en forventning om, at projektet også skal gennemføres«.

Jeg tror ikke, at vi på noget tidspunkt har været tættere på et konkret løfte om en statsvej, selvom der desværre vil gå nogle år, inden vi faktisk ser den.

Venstre ønsker den løsning, der vil være til gavn for hverdagen for flest af Stevns’ borgere, så det er vigtigt, at Køge og Stevns fastholder det gensidige løfte, at begge bakker op om den løsning, Vejdirektoratet foreslår.

På mødet blev Kristian Pihl Lorentzen oprigtigt forbløffet over, at Køge bevæger sig i modsat retning af politiske ønsker på borgen om nemmere parkeringsadgang til stationerne.

Venstre er straks gået i gang med at sende ham fakta om forholdene, og så kan vi jo håbe, at man også i Køge kan se parkering ved stationen som en del af den offentlige trafik.

 

 

Skriv en kommentar