(Last Updated On: 27. marts 2018)

Gruppeformand har opbakning og respekt fra sit S-bagland

Gruppeformand og viceborgmester Steen S. Hansen aflægger sin beretning. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Socialdemokratiet fik efter kommunalvalget seks mandater, og gruppeformand Steen S. Hansen kunne være blevet borgmester. Han fik muligheden på konstitueringsmødet den 4. december sidste år, men valgte at holde sit løfte og følge den aftale, han havde indgået med Venstre og Konservative.

En aftale, som betød, at Venstres Anette Mortensen den 1. januar i år kunne sætte sig i borgmesterstolen.

Både gruppeformanden og den afgående formand, Palle Halskov, havde håbet på syv istedet for seks mandater.

– Vi fik 3.560 stemmer og netop seks mandater – lidt over en fjerdedel af de afgivne stemmer! Det var et flot valg, men tænk hvad blot ét mandat yderligere ville have medført, sagde Palle Halskov.

Lys efter mørke år

– Kunne jeg være blevet borgmester – ja, med 12 stemmer ud af 19 medlemmer i kommunalbestyrelsen, vi skulle blot have rakt hånden op. Gruppens og min vurdering var og er, at dette ikke havde fungeret, og vi ville ikke være »skyggeministre«, som borgmester og udvalgsformand eller -mænd i en ikke arbejdsdygtig kommunalbestyrelse, begrundede Steen S. Hansen, da han aflagde sin beretning på Socialdemokratiets generalforsamling.

I stedet blev resultatet en viceborgmesterpost til Steen S. Hansen, to udvalgsformandsposter – Henning Urban Dam Nielsen for Social og Sundhed og Steen S. Hansen for Børn, Unge og Læring – samt socialdemokratiske medlemmer i alle udvalg.

Steen S. Hansen takkede for godt samarbejde med Anette Mortensen, Mikkel Lundemann Rasmussen (K) og Line Krogh Lay (R).

– Det tegner lyst for Stevns efter nogle mørke år, sagde han, og fortsatte:

– Vi er kommet godt fra start, men vi har overtaget nogle rigtige møgsager, som burde være afsluttet, inden den nye kommunalbestyrelse tog over.

»Møgsagerne« refererer til lukningen af Stevns Museum, usikkerhed om det fremtidige samarbejde i Østsjællands Beredskab og Jernbaneplanen 2017-2032, der viser kapacitetsproblemer på Køge Station til gene for Stevns’ pendlere.

Respekt fra baglandet

– Strøby Egede er ikke der, hvor Socialdemokratiet får flest stemmer. Men efter det seneste kommunalvalg har du opnået stor respekt i Strøby Egede over, at du ikke gik med i det kup, som andre var i gang med. Det viser, at du er et mandfolk, sagde Preben Jørgensen fra Strøby Egede, da de fremmødte fik lejlighed til at kommentere på gruppeformandens beretning.

Udtalelsen blev fulgt op af flere tilkendegivelser og store klapsalver fra de fremmødte.

Omkring 50 af lokalforeningens 164 medlemmer deltog på generalforsamlingen. Sidste år var medlemstallet 165. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Viden om

Den efterfølgende debat i forsamlingen kom vidt omkring: Lastbilsparkeringer, stormflodssikring, havnenes tilstand i både nord og syd, hvad der mon blev af kulturen i de nye udvalg, om kommunen havde overvejet at give rotterne p-piller, hvorfor Stevns kommune sendte deres vasketøj til Nordjylland og et ønske om, at der ved kongressen medbringes et forslag om, at pensionsalderen skal fastholdes på 67 år.

Retorikken i flygtninge- og immigrantdebatten var tidligere på aftenen blevet taget op af Palle Halskov, da han aflagde sin sidste formandsberetning:

– Der er kommet en tone af »dem og os«, som vi tilsyneladende har annekteret fra Dansk Folkeparti for at tilfredsstille et flertal af vælgerne og dermed kapre stemmer. Det må aldrig blive vores politik, sagde han.
rmh

 

Skriv en kommentar