(Last Updated On: 4. august 2020)

Med disse ord byder AOF Østsjælland velkommen til sæsonen 2020/21. Aftenskolens program har længe været tilgængeligt på nettet og det har mange allerede benyttet sig af.

Stevns: I uge 32 husstandsomdeles det nye program for AOF Østsjællands Aftenskole til alle i Faxe, Stevns og Vordingborg kommune.

I alt 42.000 husstande vil få det nye program med tilbud om undervisning og foredrag – og der og noget for alle interesser og aldre.

(Pressefoto)

Babymassage, genbrugstøj og korsang

Sprogundervisning gives på flere niveauer lige fra engelsk til japansk; i alt 8 sprog undervises der i.

Inden for bevægefag er ligeledes hold for en hver smag og alder. Til de helt små er der i år babymassage på programmet.

De kreative hold omfatter blandt andet portrætmaling samt inspiration og vejledning til at genbruge tøj.

Musikken har fyldt meget under nedlukningen af Danmark. AOF Østsjælland har i år fire kor, og det vil også være muligt at lære at spille et instrument – hele10 forskellige instrumenter er på programmet.

Inden for IT er der begynderkurser og kurser i hjemmesider.

Undervisning for ordblinde

Ligesom tidligere år tager AOF Østsjælland hånd om dem, der har det svært med at læse, stave eller skrive.

Kontakt AOF Østsjælland og ud fra en indledende test og samtale vurderes, om man er berettiget til ordblindeundervisning. Undervisningen er gratis og foregår på små hold særlig tilrettelagt for ordblinde.

Der arbejdes målrettet med læsning, stavning og skrivning med inddragelse af IT.

Formålet er at give kursisten forudsætninger for at kunne klare sig i såvel arbejdslivet som fritidslivet.

Lykketoft og Kimer

Foredragssæsonen byder på mange spændende og aktuelle foredrag med blandt andet Mogens Lykketoft og Matilde Kimer.

Læge Charlotte Bech kommer på besøg i alle tre kommuner i september og fortæller om fremtiden med covid -19.

AOF garanterer, at de sundhedsmæssige rammer er i orden. Og skulle der komme nye retningsliner fra regeringen, som begrænser aftenskolens virke, gives der tilbud om tilbagebetaling af deltagergebyr.

Skriv en kommentar