(Last Updated On: 5. september 2017)

Den 31. august var der et spændende klimavalgmøde, hvor stort set alle partier og lister kom med forslag til, hvordan Stevns Kommune kan bidrage til nedbringelse af klimaproblemerne og CO2-udledningen.

Et emne, som ikke var meget oppe, var stevnsborgernes udskiftning af oliefyr til opvarmning med vedvarende energi. Det er ellers den enkelthandling, som ifølge Klimarådets sidste rapport, er den, der sammen med anden energirenovering af bygninger giver mest klima for pengene. Og så er det et sted, hvor alle borgere, der i dag har oliefyr, hver enkelt kan gøre en forskel.

Af Stevns Kommunes Strategisk energi- og varmeplan 2016 – 2020 fremgår det, at der i kommunen er 2773 oliefyr, som udgør 30 procent af kommunens totale boligmasse.

I planen står der, at »En fremtidig udfasning af oliefyrene til mere pris- og klimavenlige varmekilder bør være en central brik i spillet om at nedbringe CO2 udledningen for kommunen som helhed. Netop energiforbruget til opvarmning i kommunen er et at de områder, hvor der findes det største potentiale for at nedbringe kommunens overordnede CO2-udledning.«

Hvis vi vil gøre noget virkningsfuldt for klimaet, skal vi oplyse og motivere borgere med oliefyr til at sætte vedvarende energi i stedet for.

Energi, Forsynings- og Klimaministeriet har siden starten af 2017 samarbejdet med fem virksomheder om at tilbyde husejerne varmepumper på abonnement. Ét af tilbuddene er, at man betaler 25.000 kr. som engangsbetaling og derefter 450 kr. pr. måned i abonnement plus forbrug af varme. En varmepumpe som kan erstatte et oliefyr koster typisk 100.000 til 150.000 kr.

SF foreslår dels, at kommunalbestyrelsen igangsætter en informationskampagne om de ordninger, der findes for at gøre det nemmere og mere økonomisk overkommeligt at udskifte oliefyrene, dels at kommunen samler vores egne håndværkere og firmaer for at høre, om de kan give et favorabelt tilbud på en lignende abonnementsordning, som den ovenfor nævnte.

Det er bare med at komme i gang, og husene bliver mere værd.

Birgit Smedegård Olesen
Kandidat for SF ved kommunalvalget

 

Skriv en kommentar