(Last Updated On: 12. november 2021)

Er åbnet i Store Heddinge

Folkene bag Stevns gratis retshjælp. Fra venstre Søren Baastrup, Hanne Andersen Aagaard, Jens Carl Jørgensen, Elisabeth Riber Christensen, Karen Poulsen og Mette Krogh Olsen. (Fotos: Klaus Slavensky)

Stevns: Gratis retshjælp findes flere steder i landet, men bortset fra København er det sparsomt hvor mange gratis retshjælpskontorer der findes på Sjælland.

Men nu har Stevns fået en retshjælp, som åbnede onsdag den 10. november for gratis, uvildig og professionel juridisk rådgivning og retshjælp til alle borgere i Stevns kommune.

Ønsker samarbejde

Retshjælpen har til huse i lejede lokaler på Rengegade 4 i Store Heddinge, hvor der vil være åbent om tirsdagen fra kl. 16-18 og om onsdagen kl. 18-20. Hertil kommer en telefontid fredag kl. 13-14, hvor borgere kan henvende sig telefonisk med problemer og eller bestille tid til en samtale med en jurist.

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Riber Christensen håber, at denne telefontid kan udvides i takt med at der kommer flere frivillige jurister, sagde hun i sin velkomsttale.

– Vi er motiveret af alle de borgere, som oplever at de lever i et retssamfund, og som kun får ret, hvis de har ret. Men der er mange barrierer i at kunne få ret og blive imødekommet. Det vil vi godt hjælpe med, sagde hun og fortsatte:

– Vi regner med at komme i kontakt med mange andre organisationer, idet vi vil komme til at henvise til andre instanser. Vi ser os selv som et supplement til de frivillige sociale foreninger på Stevns og til Stevns Kommune. Og vi håber at de vil være med til at sprede kendskabet til den gratis retshjælp, og vi ser gerne flere frivillige, lød det fra Elisabeth Riber Christensen.

Frivilligt arbejde

Retshjælpen på Stevns består af et hold frivillige jurister m.fl., som stiller sig gratis til rådighed med retshjælp, og den daglige leder er Søren Baastrup og frivillig rådgiver Hanne Andersen Aagaard, som begge er advokater.

Bestyrelsen består af Elisabeth Riber Christensen, Jens Carl Jørgensen og Karen Poulsen. Hertil kommer bogholder Mette Krogh Olsen.

Retshjælpen kan i første omgang hjælpe borgeren med en mundtlig udredning og henvisning. I en videre proces kan Retshjælpen gå videre med en skriftlig henvendelse til modparter som f.eks. relevante myndigheder og i sidste instans hjælpe med en ansøgning om fri proces eller en anke over en myndighedsafgørelse.

– Som borger tænker man måske ikke på, at ens problem med husleje, familieforhold, arbejdsforhold, opholdstilladelse, afgørelser i kommunen med mere kan være et juridisk problem. Nogle spørger måske lægen eller andre fagpersoner til råds, som ikke er jurister. Andre føler sig måske magtesløse. Juristen kan hjælpe borgeren ved at lytte og analysere problemet og hjælpe borgeren til at få løst sit problem, sagde Elisabeth Riber Christensen.

Borgmester: Kæmpe tak

Borgmester Anette Mortensen (V) deltog i åbningen, og glædede sig til samarbejdet, idet kommunen også har fået ansat en borgerrådgiver.

Borgmester Anette Mortensen (V) ønskede god vind i sin velkomsttale til den uvildige retshjælp.

– Selv om vi i Stevns Kommune gør os rigtigt umage, kan der ske fejl, og af og til er der grund til at se på sager med friske øjne. Det gør vores borgerrådgiver, som i indeværende år har fået 25 henvendelser, og de tilbagemeldinger vi har fået fra borgere, har været positive, oplyste borgmesteren.

– Det kan være vanskeligt at navigere rundt i regler, og vi er måske ikke altid alle lige for loven. Derfor er dette initiativ meget velkommen. Vi kan hjælpe og komplettere hinanden, og dermed skabe mere tryghed for borgerne. Så kæmpe tak for den gratis retshjælp. God vind og held og lykke, lød det fra Anette Mortensen.

Retshjælpen på Stevns ligner andre retshjælpsinstitutioner i de store byer i Danmark, men rådgivningen er én af de få i landet beliggende i en landkommune.

Foreningen bag Retshjælpen på Stevns er netop motiveret af at sikre, at alle borgere, også udsatte borgere, kan opleve, at de bor i et retssamfund. Retshjælpen på Stevns er finansieret af Civilstyrelsen under justitsministeriet og ser sig som et supplement til alle relevante aktører i Stevns kommune inklusiv den kommunale forvaltning og de frivillige sociale foreninger.

 

Hvem kan få gratis advokathjælp?

Man kan i udgangspunktet få gratis advokathjælp til alle sager, så længe det er helt grundlæggende mundtlig rådgivning. Hvis man derimod har brug for mere dybdegående rådgivning er der krav til både sagens omfang og din økonomi. Hvad angår økonomi, gælder følgende indtægtsgrænser:

  • Som enlig må du ikke tjene over 344.000 kr. (2021) om året, hvis du skal kunne modtage gratis advokathjælp.
  • Hvis du er i et ægteskab eller bor sammen med din partner, må I tilsammen ikke tjene mere end 437.000 kr. (2021) om året for at kunne modtage gratis advokathjælp.
  • Hvis du har et eller flere børn under 18 år, kan du lægge 60.000 kr. (2021) til indtægtsgrænsen for hvert barn.
  • Hvad angår sagens omfang er det ikke muligt at få gratis advokathjælp til sager der vedrører følgende, med mindre det er helt grundlæggende mundtlig rådgivning: Sigtet eller tiltalt i en offentlig sag. Erhvervssager. Gældssanering og forvaltningssager.

Kilde: Legal Desk

Skriv en kommentar