(Last Updated On: 19. januar 2017)

Steen S. Hansen foreslår gratis transport i en periode. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

STEVNS: Socialdemokraternes gruppeformand, Steen S. Hansen, har fulgt takstsagen, og har flere forslag som svar på de synspunkter som pendlerforeningens formand har rejst.

– Jeg er ikke systemudvikler, men det skriger til himmelen, at man ikke benytter sig af moderne teknologi, så du hele tiden kunne afregne efter kørte antal kilometer. Der må kunne laves systemer til at håndtere dette, mener det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem.

Gratis transport i en periode
Steen S. Hansen mener det er en om’mer. Han er fortaler for at takstharmoniseringen rulles tilbage.

– Selskaberne bør lave en ny model og som et incitament for at finde en hurtig løsning, bør der i den mellemliggende periode indføres gratis transport for pendlerne, foreslår socialdemokraternes gruppeformand.

»Hvem og hvordan kan man garantere gratis transport i en tilsvarende periode? Og risikerer man ikke blot at pendlerne efterfølgende kommer til at betale denne gratis ydelse i efterfølgende takstforhøjelser?«

– Vedrørende betaling for gratisperioden, så er det kun nævnt som et incitament, til at selskaberne får lavet et moderne afregningssystem i en fart, Intet er gratis, og pendlerne kommer til at betale, men pt. ligger der mange ubrugte millioner i puljen til udvikling af den offentlige transport. De kunne jo anvendes i udviklingsperioden.

Maksimal pris på 1.400 kr.
Borgmesterkandidaten for A har også forslag til at omtænke pendlerkortet:

– Hvorfor udvikler man ikke på rejsekortet, som man for eksempel har på sit sygesikringskort, hvor reduktionen af medicinpriserne sker helt automatisk afhængig af dit købsforbrug. Samme model kunne anvendes for brugerne af rejsekortet?

»Forestiller du dig at metoden følger medicinkøb med tilskud, således at du får en tilsvarende max egenbetaling, og i så fald, hvor skal snittet og grænsen ligge for egenbetaling?«

– Du kan bestille benzinkort og et hav af andre ydelser på nettet, så hvorfor kan man ikke selv som forbruger »styre« sit forbrug. Egenprisen fra Rødvig til København bør ligge på de 1.400 kr. per måned, eller 35,- kr. pr. tur som tidligere, og prisen til København på rejsekort skal ligge på 50 kr. pr. tur og enkeltbillet 75 kr. pr. tur for at køre ca. 65 km, fastslår Steen S. Hansen.

Takstsystemet er forældet
Steen S. Hansen finder, at taksterne på offentlig transport på Sjælland sker på baggrund af et 41 år gammelt og forældet tankesæt, og at det betyder, at de fremtidige takster for brugerne på Stevns fastlægges på baggrund af en fejl i selve grundkonstruktionen.

Han kritiserer, at brugerne på Stevns fremover skal betale mere, og at det strider mod lighedsprincippet.
sky

 

Skriv en kommentar