(Last Updated On: 4. november 2021)
Kære Henning Urban Dam, Flemming Petersen og Line Krogh Lay
Det er med stor interesse, at vi har læst, om Jeres ønsker for et nyt byområde i Hårlev. Det glæder os meget, at I har fokus på lav bebyggelse, grønne kiler, vildskab, biodiversitet – kort sagt grønne byrum!
Det er derfor også stadig meget overraskende for os at erfare, at I ønsker at sælge det grønne byrum ved Søvold for at udstykke det!
Strøby Ladeplads var tidligere udelukkende et sommerhusområde. Det er det ikke mere! Hele den nordlige del har opnået helårsstatus. I beboelserne omkring Søvold vurderer vi, at omkring 80% bor her hele året enten som pensionister eller på dispensation. Her er derfor unge som gamle, børnefamilier og pensionister blandet sammen i en skøn forening. Området er at betragte som en landsby.
Det grønne byrum ved Søvold er faktisk det eneste tilbageværende område, hvor vi kan gå tur, spille bold og nyde biodiversiteten. Alt er intensivt bebygget fra strandkanten og op. Hvis I nedlægger det grønne område ved Søvold, har vi ingen steder at gå hen! Hvorfor skal vi snydes for et grønt byrum? Hvorfor skal det sælges og udstykkes? Hvorfor skal vi som fastboende gennem mere end +20 år snydes, når I vil lokke nye tilflyttere til med vildskab og biodiversitet? Hvorfor skal der forskelsbehandles?
Så hvem af Jer skal vi stemme på? Hvem af Jer vil sikre, at de grønne byrum rundt omkring i landsbyerne ikke pludselig bliver udstykket? Hvem af Jer vil bevare det grønne byrum ved Søvold?
Med venlig hilsen
Anita Rejsby Pedersen
På vegne af borgere omkring Søvold

Skriv en kommentar