(Last Updated On: 14. september 2020)

En enig kommunalbestyrelse godkendte torsdag aften i sidste uge lokalplanen for et nyt besøgscenter i Boesdal Kalkbrud. Den justerede lokalplan giver mulighed for at nedgrave bufferparkeringen, hvilket især har været et stort ønske blandt beboerne i området omkring kalkbruddet.

Af: Rikke Michael Hansen

Det kommende besøgscenter for Stevns Klint Verdensarv, med beliggenhed i Boesdal Kalkbrud, er tegnet af Praksis Arkitekter. De gamle kalkovne og pyramiden bevares. (Illustration: Praksis Arkitekter)

Stevns: Flere store sager var på dagsordenen ved seneste kommunalbestyrelsesmøde, som blev afholdt i Holtug Forsamlingshus torsdag aften i sidste uge.

De første punkter på dagsordenen var dels kommuneplantillægget for parkering samt Lokalplan 200 for parkering og et besøgscenter for Stevns Klint Verdensarv ved Boesdal Kalkbrud, og en enig kommunalbestyrelse godkendte begge.

Forud for behandlingen i kommunalbestyrelsen er afholdt borgermøde, og planerne har desuden været sendt i høring.

P-plads kan graves ned

Placeringen af en bufferparkeringsplads har givet anledning til en del debat, og især beboerne i området har kæmpet for dens placering. Fremfor en parkeringsplads på landniveau, har de argumenteret for en nedgravning, så det ikke bliver synet af parkerede biler, der møder turisterne som det første, når de ankommer til besøgscentret.

Borgernes indsigelser er i første omgang blevet hørt, og lokalplanen er blevet justeret, så den nu giver mulighed for at nedgrave bufferparkeringen helt eller delvist.

Det er værd at bemærke, at de vedtagne planer giver mulighed for at grave bufferparkeringen ned, men at den beslutning ikke er truffet endnu. Nedgravning af bufferparkeringen vil være end dyrere løsning.

Nu kan byggeriet gå igang

– Lokalplanen er hele forudsætningen for, at vi nu kan komme i gang, så i dag er en milepæl for besøgscentret, sagde Flemming Petersen (V), der er udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, og han roste borgerne for deres store engagement og input ved både borgermødet og i høringsfasen.

Flere andre bad om ordet og glædede sig tilsvarende over resultatet:

– Jeg er supertilfreds med det arbejde, der er lavet. Det er godt, at borgerne er tilfredse, og det er godt, at vi nu kan få et view ud over Øresund og toppen af besøgscentret, sagde Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns).

Også Sejer Folke (EL) udtrykte stor tilfredshed og takkede borgerne for deres store forarbejde, som viste en anden måde at placere parkeringspladsen på.

Som borgmester Anette Mortensen (V) konkluderede efter behandling og godkendelse af de to punkter:

– Det er en stor dag i dag. Nu kan vi gå i gang med at bygge.

Projektering og 1. spadestik

Lokalplan 200 giver mulighed for etablering af et besøgscenter med caféområde på maksimalt 1.950 kvadratmeter samt udvidelse og reorganisering af de eksisterende parkeringspladser.

Derudover giver lokalplanen mulighed for at etablere mindre tekniske anlæg, stier og vejadgang.

Endelig skal lokalplanen sikre områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser samt offentlighedens adgang til området.

Næste skridt i processen bliver at for godkendt byggesagsansøgningen, så den egentlige projektering kan gå i gang. Ligeledes skal det indledende arbejde med forsyning af vand, spildevand, it-infrastruktur og strøm sættes igang. Begge deles påbegyndes i løbet af efteråret.

I foråret 2021 påbegyndes arbejdet med etablering af parkeringsplads og det første spadestik til besøgscentret tages.

Skriv en kommentar