(Last Updated On: 1. februar 2022)

Jeg ønsker at fremme den grønne dagsorden som alle andre.

Jeg ønsker dog at gøre det, så flest mulige hensyn tages og det synes jeg ikke er tilfældet med Aflandshage. Havvindmølleparken ligger kun 8 kilometer fra den stevnske kyst.

I dag giver lovgivningen på området kommuner både en indsigelsesmulighed og en vetoret i forhold til havvindmøller tættere på kysten end 15 kilometer. Disse lovændringer har været gældende siden henholdsvis 1. maj 2019 og 2. juni 2021. Desværre er det sådan, at Aflandshage fik deres forundersøgelsestilladelse i 2019, men inden den 1. maj, og derfor kan dække sig ind under gammel lovgivning!?

Jeg mener, at Aflandshages placering alene er et udtryk for, hvad der økonomisk er mest fordelagtigt.

Det er i min optik for snævert og projektet kan fint gennemføres på en anden lokalitet. Konsekvensen er, at projektet bliver dyrere, men det lever jeg fint med. Jeg betaler gerne lidt mere for den grønne strøm, hvis jeg kan bevare en fri horisont over havet, en kulsort nattehimmel (husk at der lyser et konstant rødt lys fra havvindmøllerne), ingen lavfrekvent støj, en trækfuglekorridor, der ikke forstyrres og en Bugt, der værnes om. Så mit budskab er helt enkelt.

Sæt Aflandshage på pause. Giv Stevns kommune de samme muligheder, som lovgivningen giver alle kommuner i dag.

Så tager vi debatten i kommunalbestyrelsen og der stemmer jeg for havvindmøller, der ligger mindst 15 kilometer fra den stevnske kyst.

Venlig hilsen
Henning Urban Dam
Borgmester

Skriv en kommentar