(Last Updated On: 16. februar 2018)

Projekterne er mange og vidt forskellige for Stevns’ turismekonsulent, Thor Nielsen

Thor Nielsen på sin første arbejdsdag for godt et år siden. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen).

Stevns: Et år er gået siden Thor Nielsen mødte ind i Tinghuset på Nytorv på sin første arbejdsdag som turismekonsulent i Stevns Kommune. Hvordan er det første år gået? Og hvilke projekter kommer der fokus på i indeværende år?

– Det første år er gået utrolig stærkt. Starten var lidt negativt præget, hvor debatten om en turistinformation i Rødvig kom til at fylde meget. Nogle følte, at jeg var kommet i stedet for turistkontoret, men sådan hænger det jo ikke sammen, forklarer Thor Nielsen, der med start 1. februar 2017 blev ansat for en toårig projektperiode som turismekonsulent i Stevns Kommune.

Tre spor

– Jeg kom godt i gang med Thomas Christensen og de øvrige kolleger i erhvervsrådet. Sammen fik vi hurtigt udarbejdet en strategi, der blandt andet indeholdt tre faste spor, som jeg skulle arbejde med, oplyser turismekonsulenten.

De tre spor dækker bredt og har fået titlerne: »Jord og Natur«, »Vand, hav, kyst og havn« samt »Overnatningssteder, infrastruktur og skiltning«.

Lokale fødevarer

Første spor: »Jord og natur«, har blandt andet fokus på lokaltproducerede fødevarer. Turismekonsulenten valgte derfor ret hurtigt at indlede et samarbejde med Stevns Fødevarenetværk, som er en sammenslutning af godt 25 lokale fødevareproducenter, restauranter og fødevareudsalg.

I løbet af året har Thor Nielsen arbejdet med at gøre de lokale fødevarer mere tilgængelige, blandt andet ved at skabe mere synlighed for gårdbutikkerne og ved at facilitere, at lokale spisesteder i større omfang gør brug af lokale råvarer i deres køkkener.

To allerede etablerede fødevarearrangementer: »Smag på Stevns« på havnen i Rødvig og »Høstmarked« hos Engvang Frugt har turismekonsulenten været med til at give et løft.

Og så er elever fra Store Heddinge skole blevet involveret i udviklingen af en Stevnsgryde – hele vejen fra jord til bord, med besøg hos lokale producenter og udvikling af opskrifter i skolekøkkenet. Siden kom retten på menukortet på udvalgte restauranter, og nu bliver den forhåbentlig lavet hjemme i det stevnske køkkener til aftensmaden.

Otte spisesteder på Stevns inviterede i starten af 2018 med stor succes indenfor til »eventyrlige Stevns«, og planen er at gentage til næste.

Stevns’ fødekammer

Turismekonsulent Thor Nielsen på besøg hos Annelise Christensen, Engvang Frugt i Strøby. (Foto: Stevns Erhvervsråd)

Til spørgsmålet, hvorfor der skal være fokus på fødevarer i forhold til turisme, svarer Thor Nielsen uden betænkningstid:

– Der må gerne være en stolthed blandt stevnsboerne over at bo i Stevns’ fødekammer. Her er et godt klima og en god jordbund, som giver gode råvarer. Er man stolt af det sted, man bor, bliver man også en bedre vært. Ligeså vigtigt er det, at vi kan tilbyde spisning på restauranter af høj kvalitet. For mange turister er det en vigtig del af den samlede oplevelse.

Derfor forsætter arbejdet med at fremhæve de lokale fødevarer også i år. Blandt andet er en arbejdsgruppe i gang med at udvikle en signaturret for Stevns, der arbejdes på at få Stevnskirsebærret tilbage på egnen samt at genopstarte produktionen af ærter.

– Der har på Stevns været en gammel tradition med at dyrke ærter til modenhed, dem som bruges til at lave gule ærter med. Historien fortæller, at hvis ærterne var fra Stevns, så var det noget, som de fine fruer i København pralede med, fortæller Thor Nielsen, der også gerne vil genopfinde og udvikle nye retter med den gamle, gule ært.

Sjove vandaktiviteter

»Vand, hav, kyst og havn« er det andet arbejdsspor for turismekonsulenten, og for at fremme dette område, blev »Stevns Water Sports« åbnet på havnen i Rødvig sidste sommer.

– Hensigten var at skabe fokus på, hvad man kunne tilbyde af sjove oplevelser på vand. Jeg vil ikke sige, at det første år har været en succes, men det var et forsøg på at give gæsterne oplevelser på havet, forklarer Thor Nielsen, som vil arbejde videre med og konsolidere centret med nye samarbejdspartnere, heriblandt Stevns Havkajak og Michael Loft.

Et andet dykkerfirma er også blevet kontaktet, og så kunne aktiviteter som undervandsjagt, snorkling og den seneste surfdille SUP (stand up paddling, hvor man har en åre i hånden og står oprejst på et lille surfbræt, red.) være oplagte at introducere i centret.

Som man for nylig kunne læse om i Stevnsbladet, arbejder turismekonsulenten også på at få en turbåd til Rødvig, inden sæsonen for alvor går i gang.

Autocampere og kanoer

Udvikling af strande og havne står også på årets opgaveliste. For Bøgeskov Havns vedkommende er Thor Nielsen ved at undersøge mulighederne for at uddybe havnen, som hver år sander til. Det har betydet, at der i de seneste tre år har været en nedgang i antallet af både, som ligger til i havnen, fra 300 til 100, og det giver færre indtægter for havnen.

Finansieringsmuligheder for at etablere seks pladser til autocampere bliver også undersøgt – prisen vil være i omegnen af 100.000 kroner.

Helt nordpå arbejder turismekonsulenten på at finde nogle, som gerne vil drive kanoudlejning fra parkeringspladsen ved Prambroen – med kanoture ad Tryggevælde Å, og med mulighed for at gøre holdt ved steder som Solgårdsparken, Ådalen, Engvang Frugt og Ranestedet.

Overnatning en udfordring

Tredje spor omhandler »Overnatningssteder, infrastruktur og skiltning«.

I sit første år har turismekonsulenten især haft fokus på at gøre de godt 30 Bed and Breakfast-steder i kommunen mere synlige, blandt andet ved at give dem et løft med nye tekster, fotos og oversættelse til tysk og engelsk på Sydkystdanmarks hjemmeside og hjælpe dem igang med booking-sider som tripadvisor og booking.com.

Lystfiskere kommer der en del af i området, og dem har turismekonsulenten forsøgt at gøre til et tema for B&B-ejerne:

– Mange lystfiskere kommer herud, men de kører hjem igen eller videre om aftenen, fordi de har svært ved at finde overnatning. Som overnatningssted skal man tænke på forhold som, at lystfiskere typisk står tidligt op og derfor gerne vil have mulighed for at spise morgenmad før kl. 9, og at de skal have mulighed for at tørre deres tøj og deres grej. Det er nogle ganske små ting, som kan tiltrække nye kunder, forklarer Thor Nielsen.

– Især når besøgscentret bliver en realitet, bliver overnatningskapaciteten på Stevns en kæmpe udfordring, siger Thor Nielsen.

På en inspirationstur til Vadehavet, som også er blevet udpeget til Unesco Verdensarv, fik turismekonsulenten på en studietur sidste efterår gode erfaringer med hjem. I sit første åbningsår havde Vadehavscentret forventet at modtage 40.000 gæster. Op til efterårsferien rundede besøgstallet 85.000, og man fortalte, at alle overnatningsmuligheder havde været konstant booket fra grænsen og op til nord for Esbjerg.

– Jeg vil gerne i dialog med kommunen for at undersøge, hvad der planlovsmæssigt er tilladt. I Sydsverige har man små gårdhoteller, og vi har flere store gårde i kommunen, som man kunne omdanne til noget lignende. I Store Heddinge er bygninger, som kunne indrettes til hoteller. Det kræver samarbejde med kommunen, ejere af bygningerne, og at for eksempel pensionskasser og hotelkæder er med på idéen, siger turismekonsulenten.

Høhoteller

Mere primitive overnatningssteder, for eksempel langs Trampestien, vil også være en mulighed – og så er der høhotellerne.

Flere andre steder i landet har man stor succes med rideturisme, hvor hest og rytter tager på ferie sammen. Til hesteejeren er der et indendørs overnatningssted og til hesten en indhegnet fold med hø, vand og lidt overdækning, et såkaldt høhotel.

Men meget mere om det ved en snarlig konference, hvor turismekonsulenten inviterer alle heste- og rideinteresserede velkomne, og hvor indehaver af Ferierytter, Merethe Kepp, kommer og fortæller om sine erfaringer med hesteturisme.

Verdensarvspartner 2.0

Thor Nielsen vil også gerne gøre noget ved skiltningen – eller nok nærmere mangel på samme. Der skal være flere og bedre sammenhængende skilte, som henviser til turiststeder, overnatningssteder og indkøbsmuligheder.

– Og så er partnerprogrammet Verdensarv – version 2.0, som for nylig blev igansat med en nytårskur – blevet en vigtig del af mine aktiviteter. Partnerprogrammet vil give et væsentlig løft i hele turismeindsatsen og det kommer til at give et løft til hele Stevns. Min opgave bliver at bidrage til at udvikle de turismevirksomheder, som er med i Partnerprogrammet, udtaler turismekonsulenten.

– Meget af det, jeg taler om her, kan jeg ikke nå at gøre færdigt. Det er svært med et nedslag på to år at skabe noget med mening, dybde og holdbarhed, men jeg håber at sætte nogle projekter igang, som vil fortsætte efter projektperiodens udløb, slutter turismekonsulenten.
rmh

 

Projektansættelse for 2 år

  • Thor Nielsen tiltrådte den 1. februar 2017 i en to-årig projektansættelse
  • Organisatorisk er Thor Nielsen placeret i Stevns Erhvervsråd med reference til erhvervschef Thomas Christensen
  • Stevns Kommune har til projektansættelsen afsat 400.000 kroner årligt, suppleret med 150.000 kroner årligt fra Stevns Turistforening

 

Skriv en kommentar