(Last Updated On: 14. marts 2017)

Stevns: Det er ikke kun den ensomme bus- og togpendler på Stevns, der er vred over prisstigningerne på den kollektive trafik.

Det er Rødvig Borgerforening og Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening også.

Fælles stevnsk fodslaw

De to borgerforeninger har netop sendt en henvendelse til Folketingets Transport- Bygnings- og Boligudvalg. Hermed bakker foreningerne op om den protest, som kommunalbestyrelsen tidligere har sendt til partiernes trafikordførere.

Borgerforeningerne dokumenterer med taleksempler, hvordan priserne er steget med op til 80 procent for rejser til f.eks. Københavns Hovedbanegård.

Og de to foreningsformænd, Freddie Larsen og Tim Warner, har dykket godt ned i posen med vredesudbrud.

Borgerforeningsformændene kalder takststigninger for urimelige, underlødige, arrogante og for en skævvridning. Blandt andet står der i brevet til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg at:

“Rødvig Borgerforening og Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening er ikke imod et nyt harmoniseret takstsystem, og er ikke imod prisjusteringer, men der må være rimelighed, og en stigning på 85 procent for almindelige enkeltbilletter på rejsekort er ikke rimelig. Herudover er det et underlødigt og arrogant argument, at man på Sydstevns har kørt for billigt i lang tid og derfor skal have en kompenserende stor stigning nu.”

Ned med taksterne

Rødvig Borgerforening og Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening foreslår derfor, at der igen ses på etableringen af de ekstra zoner rundt om Køge og ud på Stevns.

De foreslår ligeledes, at taksterne fra før 15. januar 2017 hæves med maksimum 15 procent per år, indtil den rette balance er opnået.

Borgerforeningerne håber herved, at forbindelsen med offentlige transportmidler til Hovedstadsområdet igen bliver attraktiv.
sky

(Foto: Østbanen)

Skriv en kommentar