(Last Updated On: 13. april 2021)

Som kalder på en bedre ungeindsats

Jeg har forsøgt at danne mig et overblik over hvilke problemer, der lokalt er i forhold til utilpassede unge. Jeg har tidligere foreslået at øge politipatruljeringen, ligesom DF-Stevns også gerne vil diskutere nye ungdomstilbud. Men disse ting kan ikke stå alene.

Flere pålidelige kilder med problemerne tæt inde på livet har været så hjælpsomme at vise mig, hvor der handles stoffer mm. Jeg er desværre blevet bekræftet i, at der er problemer bl.a. med hårde stoffer enkelte steder, hvilket resulterer i, at en bestemt gruppe har udviklet en kedelig tilgang til livet og til andre mennesker. Der er en kerne, som tilmed er voldsparate i forhold til at sikre deres magt over et lokalt narkotikamarked. Det har skabt en ond cirkel, hvor nogle af de yngre ser op til de lidt ældre hærdede kriminelle. Det kan ramme alle, herunder også velfungerende unge i velfungerende familier. Vi har alle en interesse i at få lagt en dæmper på det.

Forældre og skoler skal blive bedre til at spotte unges problemer inden det er for sent. Der er også behov for, at ungeindsatsen i højere grad kommer til at handle om, hvordan der sættes grænser. I DF-Stevns har vi tilkendegivet, at vi politisk vil fokusere på familie-, ældre- og børnepolitik og på forholdene for det lokale erhvervsliv, men jeg kan allerede nu sige, at såfremt undertegnende mfl. måtte blive valgt til kommunalbestyrelsen, at så vil vi foreslå en ny tilgang til ungeområdet. De unge, der opfører sig ordentligt skal tilgodeses med gode, fornuftige tilbud, mens de unge, der åbenlyst træder ved siden af bl.a. ved at handle med stoffer og/eller ved at opføre sig truende og ubehageligt overfor andre, skal opleve en ny konsekvent linje.

Kommunen kan også med fordel overveje mere kameraovervågning forskellige steder. Det undrer mig, at overvågningen flere af de steder, hvor der handles med stoffer, er ikke-eksisterende. Vil overvågning løse alle problemerne? Nej, det vil det ikke. Men det er et ud af flere tiltag, som er nødvendige, hvis udviklingen skal vendes.

Stevns er et fantastisk sted, og en mindre gruppe skal ikke ødelægge det for andre unge. Det kræver, at forældrene og skolerne er med, men også at politiet sammen med kommunen er indstillet på, at der skal være ekstra fokus på dem, der står bag den utryghedsskabende adfærd.

Martin Henriksen
Spidskandidat til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti

Skriv en kommentar