(Last Updated On: 16. februar 2018)

Men mandskabet reduceres

Kan to mand køre disse biler? Nej, det kræver mindst seks, men alligevel skæres mandskabet ned til to. (Foto: Anders Grann)

Stevns: Første heat i forhandlingerne om ny plan for Østsjællands Beredskab er overstået.

Kommunalbestyrelsen vedtog, at Stevns Kommune ville bibeholde to stationer i henholdsvis Store Heddinge og i Hårlev, og at det nuværende serviceniveau skulle bibeholdes.

Kamp om økonomien

Stevns Kommune meddeler nu, at kommunalbestyrelsens krav er delvist opfyldt. Hårlev station bevares, men opretholdelsen af service opfyldes ikke. Samtidig skæres der også ned på mandskab i Store Heddinge.

Alle kommuner har fremover mulighed for at tilkøbe højere service end det den nye model foreskriver, og det har ikke været muligt at få at vide om Stevns Kommune vil betale tilkøbsydelser eller hvad det betyder i forhold til det faktum, at Stevns i forvejen betaler et højere beløb per indbygger end øvrige kommuner under beredskabssamarbejdet.

– Næste ordinære møde i beredskabskommissionen er den 15. marts, og her starter de indledende drøftelser om en harmonisering af takster, er hvad borgmester Anette Mortensen kan sige om status quo.

Mandskab skæres ned

De otte medlemskommuner i Østsjællands Beredskab er blevet enige om, hvor fremtidens lokale brandstationer skal ligge.

I bl.a. Køge skal der være døgnbemandede stationer, og i f.eks. Hårlev og Store Heddinge bibeholdes stationer med deltidsbemanding.

Og så alligevel. For bemandingen skæres drastisk ned.

Formanden for Hårlev Borger- & Erhvervsforening, Johnny Andersen oplyser, at der i dag er syv frivillige brandfolk i Hårlev. Dette tal skæres ned til to.

Borgerforeningen har gennemført en underskriftsindsamling for at beholde den lokale station, men Johnny Andersen giver ikke meget for de nye vilkår.

– Det kan ikke bruges til noget, så det er nærmest ligegyldigt, lyder det fra formanden, som henviser til misforholdet mellem materiel og mandskab.

Køretøjer kan ikke betjenes

Ifølge den nye beredskabsplan skal Hårlev bl.a. have en autosprøjte og en tankvogn.

Beredskabsstyrelsen angiver selv, at autosprøjten skal være bemandet med en holdleder og fem redningsspecialister, og tankvognen med en holdleder og mellem en og to redningsspecialister.
– Der vil jo ikke være mandskab til at betjene disse udrykningskøretøjer, fastslår Johnny Andersen, og tilføjer:
– Så kan man ligeså godt bede mig cykle af sted med en vandkande.

Alt tyder således på, at hvis Stevns Kommune skal leve op til kommunalbestyrelsens beslutning, så skal der regnes på tilkøbsydelser.

sky

 

Skriv en kommentar